You are here

Pasning af nærtstående

Har du en nærtstående, der har brug for pasning i hjemmet, har du mulighed for at blive ansat af kommunen, så du selv kan gøre det.

Har du brug for pasning af en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse?

Så har du mulighed for at blive ansat af kommunen, hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ordningen er tidsbegrænset og betingelserne for at komme i betragtning er:

 • at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet
 • at plejeforholdet svarer til et fuldtidsarbejde
 • at der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet 
 • at kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående


Du skal søge pasningsordning i den kommune, hvor den, der skal passes, har folkeregisteradresse.

Spørgsmål og svar

 • Hvad skal der stå i ansøgningen?

  For at udfylde blanketten skal du: 

  • Skrive navn og cpr.nr. på plejemodtageren
  • Kort beskrive plejemodtagerens lidelse/nedsatte funktionsevne
  • Oplyse dit eget navn, adresse, cpr.nr. og tlf.nr, samt oplysninger om pensionskasse
  • Oplyse om du evt. ønsker at dele pasningen med andre
  • Perioder for pasningen
  • Pasningsmodtagerens underskrift på at være indforstået med pasningsforholdet samt afkrydse vedr. samtykke

  Du kan sende blanketten elektronisk, hvis du bruger Nem-ID eller Digital Signatur - eller printe, underskrive og sende den med posten.

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: 
Udskrivningstelefon
Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Senest opdateret

13.01.2021
anoa