You are here

Peerstøtte

Du har som udsat og sårbar borger i Favrskov Kommune mulighed for at modtage peerstøtte.

’Peer’ betyder ligemand, og i Favrskov Kommune er det muligt at få støtte fra mennesker, som selv har erfaringer med psykisk sårbarhed eller psykiske lidelser.

Pt. er der mulighed for at deltage i:

  • Ungecafé 
  • Kursus som frivillig peer
  • Telefonkontakt med peermedarbejder
  • Peerlinjen på Facebook


Peerstøtten arbejder med:

  • Forbundethed
  • Håb og optimisme
  • Identitet
  • Mening med tilværelsen
  • Empowerment


I peerstøtten vil du møde peers, der er projektansatte, i flexjob og frivillige peers.

Tilbuddene inden for peerstøtten udvides løbende, som led i et treårigt projekt.

I Favrskov Kommune samarbejder vi med Recoveryskolen i Randers Kommune omkring peeruddannelsen.
 

Kontakt

Torsdage kl. 09.00-11.00
Tlf. 24 95 52 68


Du kan også skrive til:


Projektmedarbejder Christina-Regitze Pedersen
crpe@favrskov.dk


Projektleder Cecilie Bruun
cebr@favrskov.dk

Projektleder Bo Bjerrum Hvass
bbn@favrskov.dk

Senest opdateret

23.04.2020
mbdm