You are here

Peerstøtte

Du har som udsat og sårbar borger i Favrskov Kommune mulighed for at modtage peerstøtte.

’Peer’ betyder ligemand, og i Favrskov Kommune er det muligt at få støtte fra mennesker, som selv har erfaringer med psykisk sårbarhed eller psykiske lidelser.

Pt. er der mulighed for at deltage i:

  • Ungecafé 
  • Kursus som frivillig peer


Peerstøtten arbejder med:

  • Forbundethed
  • Håb og optimisme
  • Identitet
  • Mening med tilværelsen
  • Empowerment


I peerstøtten vil du møde peers, der er projektansatte, i flexjob og frivillige peers.

Tilbuddene inden for peerstøtten udvides løbende, som led i et treårigt projekt.

Favrskov Kommune tilbyder peeruddannelsen.
 

Kontakt

Mandag - fredag kl. 09.00-15.00
Tlf. 24 95 52 68


Du kan også skrive til:


Projektmedarbejder Christina-Regitze Pedersen
crpe@favrskov.dk


Projektleder Cecilie Thorup Scheuer
cebr@favrskov.dk

Medprojektleder Camilla Stampe Olesen
caol@favrskov.dk

Senest opdateret

02.03.2021
anoa