You are here

Plejefamilier, kontaktpersoner og timeaflastere

Er du ansat som plejefamilie, kontaktperson eller timeaflaster, kan du her finde kursustilbud og blanketter til indberetning.

Her kan du finde nogle af de blanketter, du skal bruge for at indberette i forbindelse med din ansættelse som plejefamilie, kontaktperson eller timeaflaster.


Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Husk at skrive cpr-nummeret på det barn, din indberetning vedrører og udfylde 'I alt' rubrikken.

Hvis du vil ansøge om generel godkendelse som plejefamilie skal du kontakte Socialtilsyn Midt her

Mere information og kurser

 • Vold og overgreb

  Favrskov Kommunes beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb imod børn og unge henvender sig til alle professionelle i Favrskov Kommune. Den har særlig relevans for de faggrupper, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år.

  Planen er blevet til i et samarbejde mellem Børn og Skole og Social og Sundhed. Fra Børn og Skole har deltaget repræsentanter fra skolerne, daginstitutionerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Favrskov Børne- og Ungecenter, Familiecenteret samt myndighedsafdelingen i Børn og Familie. Fra Social og Sundhed har deltaget repræsentanter fra sundhedsplejen og skoletandplejen. Undervejs i processen har SISO og Socialstyrelsen været sparringspartnere. Beredskabsplanen har været sendt til kommentering hos Østjyllands politi.

  Formålet med denne vejledning er, at sikre at alle kender deres rolle og ansvar i forhold til at opdage og handle på viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge. Denne beredskabsplan er for det første en introduktion til en baggrundsviden, som du som ansat har brug for, for at opdage vold eller seksuelle overgreb. For det andet er beredskabsplanen guide til, hvordan du skal handle, hvis du får mistanke om eller kendskab til, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Planen beskriver en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om vold eller seksuelle overgreb mod børn. Planen skal danne grundlag for, at der på institutioner, i skoler og visse administrationer kan udarbejdes lokale beredskabsplaner.

   

   Her kan du læse beredskabsplanen
   

  Herunder er der flere links fra beredskabsplanen - hvis du vil vide mere

   

  Når voksne krænker

  Inspirationskatalog til anbringelsesstederne

  Tag signalerne alvorligt

  Dialog om tidlig indsats

  Seksuelle overgreb og fysisk og psykisk vold

  Den professionelle tvivl

  Når mistanken opstår

  Pjece om Retsmedicinsk undersøgelse

  Når mistanke er en sag

 • Litteratur og gode links

  Der er skrevet mange forskellige bøger om at være plejebarn og generelt om familiepleje. Se oversigten med håndbøger, fagbøger, højtlæsningsbøger og bøger om eksempelvis metoder og udviklingsforstyrrelser:

  Se bogliste med bøger om familiepleje, metoder og diagnoser


  Download håndbog fra Socialstyrelsen: 'Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje', 2. udgave, september 2019


  Gode links:


  www.boernetinget.dk - et debatforum for nuværende og tidligere plejebørn, men voksne er velkommen til at læse med. Her kan man læse, hvordan plejebørn har det og gerne vil have det.

   

  www.baglandet.net - Rådgivningscenter og mødested for børn og unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet.

   

  www.centerforfamiliepleje.dk - se en række videofilm, hvor plejefamilier fortæller om deres hverdag.

   

  www.tabuka.dk - et netværk for nuværende og tidligere anbragte.

   

  http://fbu.dk/ - kontakt til Forældreforeningen - støtter forældre til anbragte børn.

   

  www.sl.dk - Socialpædagogernes Landsforbund.

   

  http://kl.dk/- Kommunernes Landsforening - søg på ordet 'familiepleje'.

 • Kursustilbud

  Center for Mentalisering udbyder videokurser, der koster 150 kr. De handler om mange forskellige interessante og brugbare emner for plejefamilier.  

   

  Læs mere om videokursernes indhold 

   

  Se også kurser for plejefamilier - afholdt af SOSU Østjylland

   

  AMU/Via UNI tilbyder i 2022 – 2024 den gratis uddannelse PUP (Professionsuddannelsernes Uddannelse til Plejefamilier). Kontakt din familieplejekonsulent, hvis du gerne vil tage uddannelsen, da kurset skal godkendes.

  Læs mere om PUP-uddannelsen

   

   

   

 • Nyheder fra Socialtilsynet

Senest opdateret

06.07.2021
riz