You are here

Naturværket

  • Udefaciliteter ved Naturværket

    Naturværket i Hinnerup

Naturværket er et tilbud til fysisk og psykisk handicappede, der ønsker aktivitet og samvær eller beskyttet beskæftigelse i naturen.

Vi tilbyder aktiviteter og samvær, som primært foregår udendørs hele året rundt, men vi har også indefacilliteter, som vi kan benytte.

Vi er organiseret i 3 grupper: Produktion, service/pedel og udeliv.

Disse grupper laver forskellige aktiviteter og udfører arbejdsopgaver for eksterne kunder.

På Naturværket er der tid til at lege, sanse og opleve.

Der laves mad på bål, der snittes, pudses og poleres på små ting til salg. Vi finder bær, passer nytte- og prydhave, høster, tilbereder grøntsager og frugter, går ture osv.

Vi har eget savværk, træ og smedeværksted og trækløveområde, hvor vi forarbejder træ til produktion af havemøbler, redskabsskure, plantekasser osv. Det brænde, der kløves på Naturværket, leverer vi hos kunderne.

Alle på Naturværket hjælper med at få hverdagen til at fungere i det omfang, der matcher den enkeltes ressourcer og kompetencer. Vi passer i stort omfang selv bygningerne og området.

Man kan komme på Naturværket alle ugens hverdage eller bare nogle enkelt dage. Det kræver at din sagsbehandler har visiteret dig til tilbuddet.

Der er tilknyttet 35 borgere og 7 medarbejdere.

Kontakt

Naturværket
Teglværksvej 3
Hinnerup
Ove Kousholt Højer
Afdelingsleder
Tlf. 89 64 16 35

Senest opdateret

13.01.2021
anoa