You are here

Særlige tilbud 0-6 år

Læs mere om sundhedsplejens tilbud til familier, der har behov for ekstra hjælp.

Tilbuddene henvender sig primært til forældre og børn, der har særlige behov. 

Du kan læse om de forskellige tilbud nedenfor.

Tilbud til forældre og børn

 • Tidlig opsporing 0-2 år

  Projekt ’Tidlig opsporing og tværfaglig indsats i Favrskov Kommune’ sætter fokus på sårbare gravide og forældre med børn op til 2 år.
  Det 3½-årige projekt, som løber frem til august 2021, har til formål at styrke sundhedsplejens opsporing af sårbare familier og at udvikle og afprøve indsatser, der matcher disse familiers behov.
   

  Som et led i projektet har sundhedsplejen siden 1. april 2018 tilbudt graviditetsbesøg til alle i 24. graviditetsuge, herunder screening for symptomer på fødselsdepression. Samtidig opretholdes sundhedsplejens øvrige tilbud, så der som hidtil tilbydes et tidligt barselsbesøg ved behov, minimum fem hjemmebesøg i barnets første leveår samt et behovsbesøg, når barnet er 3½ år.
   

  Fra 1. februar 2019 tilbyder sundhedsplejen desuden alle familier et besøg, når barnet er 1½ år.
   

  I løbet af 2018 uddannes alle sundhedsplejersker i metoden ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som benyttes til at screene for tidlige tegn på tilknytningsvanskeligheder og social tilbagetrækning. Desuden uddannes flere sundhedsplejersker og familiebehandlere til at undervise i forældrekurset Tryghedscirklen, så der fremover bliver oprettet ekstra hold af det populære kursus til forældre, der føler sig udfordret i forældrerollen. 
   

  For at styrke det tværfaglige samarbejde i kommunen, er der etableret et tværprofessionelt småbørnsteam, der skal vurdere og varetage sårbare børn og familiers behov. Målet er, at teamet skal bidrage til at sikre koordineringen af de forebyggende indsatser, så familierne tilbydes tidlige og målrettede indsatser, når der opstår problemer i forbindelse med graviditet, fødsel, spæd- og småbørnsalder. Desuden opkvalificeres det eksisterende regionale samarbejde med jordemødrene.
   

 • Hjemmebesøg til familier med børn på 3½ år

  Forældre til 3½ årige børn kan få besøg af sundhedsplejersken.

  Har du/I som forældre særlige udfordringer med jeres barn – i form af fx: kost, overvægt, forstoppelse, ”smid bleen”, søvn og sovetider eller i forhold til at være forældre: barnets øgede selvstændighed, konflikter og lignende.

  Så har I mulighed for at få besøg af sundhedsplejersken, som kan vejlede omkring disse spørgsmål. Din sundhedsplejerske sender dig et elektronisk spørgeskema i din eboks den måned, dit barn bliver 3½ år. Når du har udfyldt spørgeskemaet, kan du angive, om du ønsker besøg af sundhedsplejersken.

  Oplysningerne fra spørgeskemaet bruger sundhedsplejen i første omgang som udgangspunkt for besøget og på sigt til at tilrettelægge vores opsøgende og forebyggende arbejde med børn, så det matcher familiernes behov. Planen er endvidere, at der løbende udarbejdes rapporter om trivslen og sundhedstilstanden blandt de 3½ årige i kommunen ud fra de indsamlede data.

 • Vandladningsproblemer

  Henvisning til klinik

  Hvis dit barn i skolealderen ikke holder sig tør om dagen eller om natten, har du mulighed for at få hjælp i vores ”Enuresisklinik”.

  Du kan udfylde en formular til børneinkontinensklinikken for at blive henvist til klinikken, og derefter vil du blive kontaktet af vores specialist på området. 
   

  Hvad er enuresis nocturna?

  Nattetisseri, vådligger, vandladningsproblemer - ”Enuresis nocturna” har mange navne, men dækker alle over ufrivillig, natlig vandladning hos børn i en alder, hvor barnet normalt er holdt op med at tisse i sengen om natten. Det vil sige fra 4-5 års alderen.
   

  Det anslås, at der er 1-2 børn i hver 0. klasse, er vådligger og tisser i sengen om natten. Ofte er enuresis nocturna det eneste symptom hos barnet. Der er ingen vandladningsproblemer om dagen. Hvis barnet har dagproblemer, er det vigtigt at få det undersøgt hos lægen.
   

  Hvorfor tisser mit barn i sengen?

  Hvis en af barnets forældre selv har været sengevæder, har børnene 5-7 gange større risiko for at få enuresis nocturna.

  En anden årsag kan være, at barnet ikke nedsætter sin urinproduktion om natten, som de fleste andre børn og voksne gør. Barnet har derfor en stor urinproduktion om natten, og det betyder, at barnet skal tisse om natten. Det vides ikke, hvorfor barnet ikke vågner for at tisse.
   

  Kan enuresis nocturna behandles?

  I dag er de to mest almindelige behandlingsformer enten en medicinsk behandling eller et ringeapparat. Medicinsk behandling består af et lægemiddel, som nedsætter den natlige urinproduktion til et normalt niveau. Stoffet fås som tablet og spray og skal indtages ved sengetid.

  Den anden behandlingsform er ringeapparatet. Ringeapparatet består af en føler, som aktiverer en alarm, når den kommer i kontakt med urin. Denne føler hæftes på underbukserne. Alarmen aktiveres, når barnet begynder at tisse, og det er meningen at barnet (med forældrenes hjælp) vækkes og hjælpes ud på toilettet og tisser færdig. Behandlingen tager i reglen 6-8 uger.

  Det er vigtigt, at såvel barnet som forældrene er velmotiverede til at forsøge behandlingen, da den kræver en stor indsats af begge parter. Hos børn med en normal natlig urinproduktion, ved man, at behandling med ringeapparatet kan øge blærens evne til at rumme en større mængde urin.
   

  Hvor skal vi henvende os for at få hjælp?

  Du er altid mere end velkommen til at kontakte vores enuresisklinik via formularen øverst på siden under 'henvisning til klinik'. 

   

  Sundhedsplejerske
  Caroline Graff
  Mobil: 51 83 71 36
  Mail: cagr@favrskov.dk

 • Marte Meo

  Marte Meo-metoden bygger på videooptagelser af dig og dit barn. Du har mulighed for selv at optage de situationer, som du ønsker hjælp til - og derefter vil en af vores Marte Meo-terapeuter/supervisorer se på videoen. Det kan være situationer, når det lille barn skal skiftes, når familien skal spise mv.

   

  Når sundhedsplejersken har set videoen, vil hun kunne rådgive dig om, hvordan du bedst muligt kan støtte dit barns udvikling. Normalt vil et forløb bestå af 2-3 videooptagelser.

   

  Henvendelse kan ske til:
  Sundhedsplejerske
  Marte Meo-terapeut 
  Gitte Nyby Frandsen
  ​Mail: gifr@favrskov.dk
  Mobil: 30 70 02 79

 • Gruppeforløb for forældre

  Tryghedscirklen er et gruppeforløb for forældre med børn i alderen 0-12 år, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og forbedre samspillet med deres barn. 
   

  Læs mere om formålet med forløbet og om, hvad det indebærer at deltage. 

Senest opdateret

09.06.2020
mbdm