You are here

Særlige tilbud til skolebørn 6-15 år

Her kan du læse om sundhedsplejens særlige tilbud til skolebørn

Overvægtsklinikken

Er du bekymret for, om dit barn vejer for meget?

Kontakt skolens sundhedsplejerske og aftal en tid, hvor I kan drøfte evt. problemstillinger og hvor dit barn kan blive målt og vejet.

Du kan også få råd og vejledning om kost og motionsvaner. Sundhedsplejersken vil evt. kunne henvise jer til vores klinik for overvægtige børn i Hadsten eller i Hammel. Der kan også henvises til julemærkehjem, hvis der er behov for det.

 

Børneinkontinens-klinikken

Hvis dit barn i skolealderen ikke holder sig tør om dagen eller om natten, har du mulighed for at få hjælp i vores ”Enuresisklinik”.

Du kan udfylde en formular til børneinkontinensklinikken for at blive henvist til klinikken, og derefter vil du blive kontaktet af vores specialist på området. 
 

Hvad er enuresis nocturna?

Nattetisseri, vådligger, vandladningsproblemer - ”Enuresis nocturna” har mange navne, men dækker alle over ufrivillig, natlig vandladning hos børn i en alder, hvor barnet normalt er holdt op med at tisse i sengen om natten. Det vil sige fra 4-5 års alderen.

Det anslås, at der er 1-2 børn i hver 0. klasse, er vådligger og tisser i sengen om natten. Ofte er enuresis nocturna det eneste symptom hos barnet. Der er ingen vandladningsproblemer om dagen. Hvis barnet har dagproblemer, er det vigtigt at få det undersøgt hos lægen.
 

Hvorfor tisser mit barn i sengen?

Hvis en af barnets forældre selv har været sengevæder, har børnene 5-7 gange større risiko for at få enuresis nocturna.

En anden årsag kan være, at barnet ikke nedsætter sin urinproduktion om natten, som de fleste andre børn og voksne gør. Barnet har derfor en stor urinproduktion om natten, og det betyder, at barnet skal tisse om natten. Det vides ikke, hvorfor barnet ikke vågner for at tisse.
 

Kan enuresis nocturna behandles?

I dag er de to mest almindelige behandlingsformer enten en medicinsk behandling eller et ringeapparat. Medicinsk behandling består af et lægemiddel, som nedsætter den natlige urinproduktion til et normalt niveau. Stoffet fås som tablet og spray og skal indtages ved sengetid.

Den anden behandlingsform er ringeapparatet. Ringeapparatet består af en føler, som aktiverer en alarm, når den kommer i kontakt med urin. Denne føler hæftes på underbukserne. Alarmen aktiveres, når barnet begynder at tisse, og det er meningen at barnet (med forældrenes hjælp) vækkes og hjælpes ud på toilettet og tisser færdig. Behandlingen tager i reglen 6-8 uger.

Det er vigtigt, at såvel barnet som forældrene er velmotiverede til at forsøge behandlingen, da den kræver en stor indsats af begge parter. Hos børn med en normal natlig urinproduktion, ved man, at behandling med ringeapparatet kan øge blærens evne til at rumme en større mængde urin.
 

Hvor skal vi henvende os for at få hjælp?

Du er altid mere end velkommen til at kontakte vores enuresisklinik via formularen øverst på siden under 'henvisning til klinik'. 

Sundhedsplejerske
Caroline Graff
Mobil: 51 83 71 36
 

Tryghedscirklen 

Tryghedscirklen er et gruppeforløb for forældre med børn i alderen 0-12 år, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og forbedre samspillet med deres barn. 


Læs mere om formålet med forløbet og om, hvad det indebærer at deltage
 

Gruppeforløb til børn i familier med psykisk sygdom

Favrskov Kommune har i samarbejde med Landsforeningen for psykisk sundhed 'SIND' et særligt tilbud til børn og unge, som har en mor, far eller en søskende med psykisk sygdom.

Tilbuddet består af et gruppeforløb, hvor der er mulighed for:

  • At børnene får mulighed for at dele viden og oplevelser med 6-8 andre jævnaldrende.
  • At give børnene mulighed for spejling og genkendelse i mødet med de andre børn.
  • At børnene får redskaber til at kunne håndtere nogle af de udfordringer, de har.
  • At bryde tabu omkring psykisk sygdom.
  • At børn og unge får mere viden om psykiske sygdomme og at børnene får kendskab til, hvor de kan søge mere viden og hjælp.

Forløbet strækker sig over ti gange, hvor der mødes to timer om ugen. I nogle forløb er der sideløbende grupper for forældre, hvor forældre får mulighed for at mødes med ligesindede og dele deres erfaringer.

Hvordan bliver man henvist til forløbet?

Forældre kan selv tage kontakt og henvises direkte, eller fagpersoner kan stå for at henvise til gruppeforløbet med forældrenes accept.

Hvem står for gruppeforløbet?

Det er Landsforeningen SIND, der står for forløbet. 

Hvis du vil vide mere kan du kontakte:

SIND Pårørenderådgivning
Børglumvej 5, 1.
8240 Risskov
E-mail: paa@sind.dk
sindpaaroerende.dk

Senest opdateret

04.06.2020
tjoh