You are here

Skolebørn

Kommunens skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som tilbyder samtaler og undersøgelser til elever i 0.- 9. klasse.

Sundhedsplejersken deltager i sundhedsfremmende arbejde på skolen og arbejder tæt sammen med forældre og skolens lærere.

Formålet er at medvirke til, at eleverne får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens opgave er:

 • At styrke jeres barns sundhed og velvære i samarbejde med forældre og skole
 • At rådgive og støtte, hvis jeres barn viser tegn på ikke at trives fysisk eller psykisk
 • At formidle viden om sundhed og sund livsstil


Læs mere om sundhedsplejens tilbud til forældre med særlige behov.

Tilbud til skolebørn

 • Generelt om sundhedsplejen på skoleområdet

  Screening og individuelle samtaler

  Sundhedsplejen tilbyder elever i 0.- 9. klasse en screening via et spørgeskema og en screening af vægt, højde, syn og hørelse i vores sundhedsplejeklinik på skolerne. Eleverne bliver desuden tilbudt en kontrol af vægt, højde og syn i 2. klasse. Derudover tilbyder vi individuelle samtaler til børn med særlige behov. 

   

  Inden screeningen i 0.-, 4.- og 9. klasse skal børn og forældre udfylde et elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.dk.

   

  Sundhedsplejersken gennemgår spørgeskemaet i forhold til, om der er særlige områder, som vækker bekymring. Hvis der er områder, som vækker bekymring, vil I som forældre blive kontaktet med henblik på en samtale om jeres barn. Hvis jeres barn er over 15 år, kan barnet selv vurdere, om de ønsker en samtale alene med sundhedsplejersken.

   

  Som forældre er I altid meget velkomne til at kontakte os, hvis I er bekymrede for jeres barn og ønsker en samtale. 

   

  Se gennemgang af de øvrige tilbud til skolebørn og forældre på denne side.

   

  Undervisning og oplæg på forældremøder

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på forskellige klassetrin, og hun deltager så vidt muligt på forældremøder på 0.-, 4.- og 7. årgang med oplæg om emner, som er aktuelle i forhold til børnenes alder. 

   

  Kontakt og samarbejde

  Elever og forældre har altid mulighed for at henvende sig og få vejledning og støtte i forhold til barnets sundhed, udvikling og generelle trivsel. Henvendelse kan ske telefonisk til skolens sundhedsplejerske.

   

  Sundhedsplejersken samarbejder med andre faggrupper, som er tilknyttet skolen, for eksempel SFO og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

 • Indskoling

  0. klasse

  Vi beder alle forældre om at udfylde vores elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk. Dernæst indkalder vi eleverne i 0. klasse til syns- og høretest, hvor de også bliver målt og vejet. 

   

  På baggrund af skemaet og den undersøgelse vi har foretaget, vurderer vi, om der er behov for at kontakte forældrene i forhold til trivsels- og sundhedsmæssige problemstillinger.  

   

  Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken på skolen for at få en sundhedssamtale omkring deres barn.
   

  Forældremøde i 0. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 0. klassetrin. 
   

  1. Klasse

  Sundhedsplejersken deltager i en motorisk undersøgelse af  
  eleverne sammen med idrætslæreren i klassen. 

   

  2. Klasse

  Eleverne bliver målt og vejet og får foretaget en synsprøve.

   

  Undervisning (0.-,1.-, 2.- og 3. klasse)

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 0.-,1.-, 2.- og 3. klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

   

 • Mellemtrin

  4. Klasse

  Vi beder alle forældre om at udfylde vores elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk. Dernæst indkalder vi eleverne i 4. klasse til en synsprøve, hvor de også bliver målt og vejet. 

   

  På baggrund af skemaet og den undersøgelse vi har foretaget vurderer vi, om der er behov for at kontakte forældrene i forhold til trivsels- og sundhedsmæssige problemstillinger.  

   

  Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken, hvis I ønsker at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

   

  Deltagelse i forældremøder 4. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 4. klassetrin. 

   

  Undervisning (4.-, 5.- og 6. klasse) 

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 4.-, 5.- og 6. klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

 • Udskoling

  Deltagelse i forældremøder i 7. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 7. klassetrin. 

   

  Undervisning i 8. klasse

  Sundhedsplejersken tilbyder fortsat eleverne i 8. klasse at deltage i vores sundhedseksperimentarium. 
   

  9. Klasse

  Vi vil gerne 'låne' eleverne i en skoletime, hvor de skal udfylde vores elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk. Dernæst indkalder vi eleverne i 9. klasse til syns- og høretest, hvor de også bliver målt og vejet. 

   

  På baggrund af skemaet og den undersøgelse vi har foretaget, vurderer vi, om der er behov for at indkalde eleverne til en sundhedssamtale. Forældrene vil blive kontaktet, hvis vi finder problemstillinger, som er bekymrende.

   

  Som forældre er I også meget velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken for at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

Kontakt

Telefontid mandag-torsdag kl. 8.00-14.00
 

Sekretær 
Hanne Erneberg 
Tlf. 89 64 24 62 
mobil 40 35 40 97 
haer@favrskov.dk


Leder af B&U Sundhed
Jane Rüdiger
Tlf. 89 64 24 66 
mobil 21 67 94 84
janr@favrskov.dk

Senest opdateret

12.12.2019
mbdm