You are here

Specialundervisning for voksne

Voksne ud over den undervisningspligtige alder med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne kan modtage specialundervisning.

Specialundervisning for voksne er undervisning og/eller specialpædagogisk bistand, som har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes nedsatte funktionsevne.

Det betyder i praksis, at undervisningen eller bistanden tilrettelægges målrettet, så du efter en tidsbegrænset undervisningsperiode bliver bedre til at mestre dit eget liv med din nedsatte funktionsevne.

Efter en konkret, individuel vurdering, som foretages af en faglig konsulent i Social Indsats, kan du modtage specialundervisning og/eller specialpædagogisk bistand. Konsulenten vurderer, om du er i målgruppe til at modtage specialundervisning, vurderer behovet ud fra din samlede livssituation og ud fra, om du vil kunne profitere af undervisningen fremover.

Der kan gives tilskud til undervisning, befordring eller andre udgifter forbundet med undervisningen.
 
Du kan få flere oplysninger ved henvendelse til Social Indsats.

Kontakt

Social Indsats
Industrivej 18
8450 Hammel
Tlf. 89 64 20 17


Telefontid
Mandag kl. 9.00-15.00
Tirsdag kl. 9.00-15.00
Onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 14.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Jakob Bo Lindequist
Handicapkonsulent
Tlf. 89 64 34 52


Telefontid
Mandag kl. 9.00-10.00
Tirsdag kl. 9.00-10.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 9.00-10.00
Fredag kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

08.11.2016
sram