You are here

Tandpleje til børn og unge mellem 0-18 år

Tandplejens tilbud omfatter bl.a. undervisning, undersøgelser, forebyggelse, behandling og tandregulering.

Tandplejen er et samlet tilbud til børn og unge under 18 år.

Tandplejen for børn og unge i Favrskov Kommune administreres af Favrskov Kommunale Tandpleje. Har du spørgsmål, skal du derfor rette dem til Favrskov Kommunale Tandpleje.

Nedenfor under 'Tandplejens tilbud til børn og unge' kan du læse yderligere om tandplejens tilbud.

Tandplejens tilbud til børn og unge

 • Små børn

  En tryg start

  En god og tryg start på tandpleje er vigtig. Vi indkalder allerede børnene i 1½ års alderen til en lille undersøgelse og snak med forældrene om tænder og tandsundhed. Herefter indkaldes børnene efter individuel vurdering af behovet.

  Kontakt selv tandplejen, hvis I har brug for det tidligere. Barnet indkaldes med forældre til den lokale tandklinik, hvis ikke andet er aftalt.

  • Vi tager hensyn til det enkelte barns behov ved planlægningen af undersøgelser, forebyggende aktiviteter og nødvendige behandlinger
  • Vi lægger vægt på at støtte og rådgive om tandplejevaner, som kan bevare tænderne sunde hele livet
  • Vi følger tandskiftet og kæbernes vækst, så eventuel tandregulering kan gennemføres på det rette tidspunkt
  • Vi lægger vægt på samarbejdet med hjemmet

  Når tænderne kommer

  Start allerede tandbørstningen, når den første tand er fremme.
  De første tænder, der kommer frem, er fortænderne. Det sker når dit barn er ca. ½ år.

  Dit barn får 20 mælketænder i alt. Alle mælketænderne er kommet i ca. 2½ års alderen.

  Selve tidspunktet for tandfrembrud kan variere meget.

  Hvis dit barn får ondt, når tænderne kommer, kan du give det en hård bidering.
   

  Tandbørstning

  Rene tænder er sammen med gode kost og drikkevaner, det vigtigste grundlag for at undgå huller i tænderne, samt andre sygdomme.

  • Du bør børste tænder mens barnet ligger ned. Evt. på puslebordet.
  • Børst både tænderne og kanten af tandkødet.
  • Husk også at børste fortænderne i overmunden. Løft læben, så har du et bedre overblik.
  • Vær opmærksom på frembrud af mælkekindtænder.
  • Børst med små bevægelser frem- og tilbage.
  • Brug en tandbørste med lille børstehoved, samtidig skal den være god at holde på for en voksen.
  • Børst morgen og aften med fluortandpasta, helst med højt fluorindhold (1450ppm F). Det beskytter mod huller.
  • Mængden af tandpasta skal pr. dag svare til barnets lillefingernegl.

  Spise og drikkevaner

  Sukker sammen med bakterier giver huller i tænderne.
  Giv dit barn gode spise- og drikkevarer, der ikke er for søde og ikke for “klistrede” til tænderne. Se evt. på varedeklarationen, der er meget mad, der indeholder skjult sukker.

  • Lær dit barn at drikke mælk og vand til daglig.
  • Der er meget sukker i saft, juice og sodavand. Lad det være “festdrik”.
  • Dit barn kan sagtens drikke af kop fra ½ års alderen.
  • Sutteflaske er kun til modermælkserstatning.
  • En sutteflaske må ALDRIG indeholde saft, juice eller lignende.

  Vær opmærksom på at Light produkter også skader tænderne.
   

  Amning

  Husk at modermælk indeholder ca. 4% sukker.
  Amning kan derfor øge risikoen for udvikling af huller, især hvis amning finder sted flere gange i løbet af natten.

  Spyttet beskytter delvist mod huller, men om natten er spytmængden mindre end om dagen.
   

  Sut

  Sut kan bruges ved sengetid og til trøst.
  Bruger dit barn sut i mange timer, kan der opstå taleproblemer og “skæve tænder”.

  Vi anbefaler derfor, at dit barn holder med sutten senest omkring 3 års alderen. Så er der gode chancer for, at tænderne retter sig af sig selv.

  Sutten skal være en ventilsut og skjoldet skal helst være udadvendt og med huller, for at undgå fugt om munden.
   

  Forsikring

  Hvis et lille barn kommer slemt til skade med mælketænderne (f.eks. hvis fortænderne bliver trykket op i kæben) kan det medføre misdannelse af de blivende tænder, som endnu ikke er færdigudviklede.

  Derfor bør du have en ulykkesforsikring, der dækker tandskader, så skaden kan anmeldes, når den er sket.

  Det er vigtigt at skaden bliver registreret på tandklinikken, evt. pr. telefon

  Kontakt eget forsikringsselskab, og hør hvordan de forholder sig til tandskader.

  Forsikringen kan derved dække evt. udgifter til nødvendig tandbehandling i voksen-alderen.

 • Skolebørn

  Skolestart

  Når jeres barn begynder i skole fortsætter tandplejen på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet aftales. Man kan i øvrigt frit vælge, hvilken kommunal klinik og tandlæge, man ønsker at gå hos. I de små klasser indkaldes børnene til undersøgelse med forældrene.

  • Vi tager hensyn til det enkelte barns behov ved planlægningen af undersøgelser, forebyggende aktiviteter og nødvendige behandlinger
  • Vi lægger vægt på at støtte og rådgive om tandplejevaner, som kan bevare tænderne sunde hele livet
  • Vi følger tandskiftet og kæbernes vækst, så eventuel tandregulering kan gennemføres på det rette tidspunkt
  • Vi lægger vægt på samarbejdet med hjemmet – også når børnene selv kommer på klinikken

  Det er altid muligt at vælge en anden kommunal klinik og skifte mellem de ansatte tandlæger/tandplejere.

   

  Tandbørstning

  Ved tandbørstning fjernes de bakterier, som omdanner sukker til syre. Det er syren, som kan opløse tænderne og lave hul (caries).

  • Hold derfor tænderne fri for bakterier ved at børste omhyggeligt med fluortandpasta, helst med højt fluorindhold ( 1400-1450 ppmF) og ved at bruge tandtråd mellem tænderne.
  • Undgå at skylle mund efter tandbørstningen. Så vil fluor fra tandpastaen få længere tid at virke i!
  • Undgå slik, søde mellemmåltider og søde drikke, som giver hullet gode vilkår for at udvikle sig!
  • Vi anbefaler at børnene får voksenhjælp til tandbørstningen, indtil 10-12 års alderen.
  • Det anbefales ikke at børste tænder umiddelbart efter indtagelse af sure drikke og madvarer. Skyl i stedet munden med vand, og børst tænderne senere.

  DER KOMMER IKKE HUL I EN REN TAND !

  Ved tandbørstning er det derfor vigtigt at få alle sider af tænderne rene.

  Børst også den del af tandkødet, som er tæt ved tænderne, så får du overgangen mellem tand og tandkød ren og holder tandkødet sundt.

  Børst med korte gnubbende bevægelser og en lille tandbørste.

   

  Tandtråd

  Tandbørsten kan ikke komme til inde mellem tænderne.
  Derfor anbefales det at bruge tandtråd 3-4 gange om ugen.

   

  Undervisning

  Vi tilbyder undervisning på 3. og 6.klassetrin på alle skoler. Herigennem får eleverne en grundig viden om tandsundhed.
  Vores mål med undervisningen er følgende:

  3. klassetrin :

  • Eleverne skal lære teknikken i at børste tænder. Derfor får de i 3. kl. 2 gange tandbørsteinstruktion i løbet af skoleåret.
  • Herunder instruktion i tandbørstning af eventuelle nye tænder i frembrud.
   - Eleverne skal kunne forstå sammenhængen mellem kost og caries ( sukker, bakterier og syre).
   - Eleverne skal vide hvad tandkødsbetændelse er samt årsagen hertil.

  6. klassetrin:

  • Eleverne får en grundig gennemgang af emnet syreskader.
  • Eleverne skal vide årsagen til syreskader, og hvordan det undgås.
 • Unge 16-17 år

  Frit valg

  Unge på 16 og 17 år kan frit vælge fortsat at modtage kommunens tandplejetilbud på kommunale klinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge. Kommunen betaler det fulde beløb for nødvendige behandlinger. Det forudsættes dog, at der på forhånd er indgået aftale herom, både med den nuværende og den kommende klinik inden behandling sættes i gang. Unge fortsætter på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet er aftalt. 

  Vælges tandpleje på en anden kommunes klinik betaler behandlerkommunen behandlingen. Denne kommune kan dog af eventuelle kapacitetsmæssige årsager afslå at behandle børn, der ikke er bosiddende i kommunen.

  Betingelsen for, at Favrskov Kommune yder tilskud er:

  • at forældrene skriftlig meddeler tandplejen, hvilken tandlæge, de har valgt
  • at meddelelsen om valget gives inden barnet modtager behandling
  • at påbegyndte behandlinger færdiggøres før behandlerskifte finder sted
  • at tandregulering og andre dyre behandlinger først påbegyndes efter godkendelse af tandplejen
  • vælges en anden kommunes klinik, skal forældrene selv indhente accept  fra denne, inden de skriftligt giver tandplejen besked om valget

  Den kommunale tandpleje stopper, når den unge fylder 18 år. Vi opfordrer ved den afsluttende undersøgelse de unge til at opgive navn på kommende tandlæge. Derefter videresender vi efter aftale journaloplysninger og røntgenbilleder. Den nye tandlæge informeres samtidig om, hvornår vi vurderer, det igen er passende at indkalde til undersøgelse.

   

  Erosioner/syreskader

  Syreskader ( erosioner) er et resultat af, at tænderne dagligt påvirkes af syre fra mad og drikkevarer. Skaden rammer mange tænder og tandflader, og skyldes en kemisk opløsning af tanden.

  • Den opløste tandsubstans kommer aldrig igen
  • Opløsningen sker altså helt uafhængigt af hvor godt tænderne er børstet. Så helt rene tænder kan også opløses af syren fra syreholdigt mad og drikke. Det er derfor vigtigt, I er opmærksomme på, hvor ofte jeres børn spiser eller drikker syreholdige ting.
  • Med syreholdigt menes f.eks. juice, sodavand, sportsdrikke ( også light produkter), surt slik ( F.eks. vingummi, syrlige bolcher), mange syrlige frugter mv.
  • Det er især børn og unge der rammes af skaderne, fordi de dagligt drikker sodavand, juice, saft eller lignende.

  Hvad kan I selv gøre for at undgå at jeres barn får syreskader ?

  • Begræns forbruget af syreholdigt mad og drikkevarer, især mellem hovedmåltiderne.
  • Drik sure drikkevarer hurtigt eller med sugerør.
  • Tag ikke små mundfulde over lang tid og skyl ikke væsken rundt i munden.
  • Drik vand, mælk, the eller kaffe hvis du er tørstig mellem måltiderne, eller når du dyrker sport.
  • Spis frugt hver dag, men ikke for meget.
  • Skyl munden med vand, straks efter du har fået noget surt på tænderne
  • Børst ikke tænder lige efter du har spist eller drukket noget surt.
  • Børst tænderne med en blød børste, og en tandpasta med lavt indhold af slibemiddel.
 • Flygtninge/Refugees

  Dansk

  Flygtninge og tandpleje for børn og unge i Favrskov Kommune
  Når flygtninge i aldersgruppen 0-17 år ankommer til kommunen og er oprettet i cpr-registret bliver de også indlæst i tandplejens journalsystem, og de behandles som kommunens øvrige børn- og unge. Det vil sige de/forældrene som øvrige tilflyttere i løbet af de første måneder orienteres pr. brev om tandplejetilbuddet og tilknyttes en tandklinik ud fra bopælsadresse. Det vil altid være muligt at vælge anden kommunal klinik.

  De indkaldes første gang på en tandklinik efter 6 måneder med mindre de kontakter tandplejen på grund af akutte problemer eller lignende.

  Ved første besøg modtager vi helbredsskema på hvert enkelt barn – kan udleveres på både dansk og engelsk – og der laves den nødvendige undersøgelse og eventuel behandling og forebyggende tiltag aftales. Der vurderes i hvert enkelt tilfælde, om der er behov for tolkebistand.

  Efterfølgende indkaldes børnene og de unge efter individuel vurdering og behov som kommunens øvrige børn.

  Kommunens sundhedsplejersker uddeler tandplejens ”starterkit” bestående af gode råd om tandpleje samt en tandbørste og tandpasta ved deres besøg i hjemmet hos flygtninge med førskolebørn. Tandplejen kan endvidere tilbyde at deltage i for eksempel klasseundervisning, babycafeer og lignende målrettet flygtninge.

   

  English

  Dentalt Health Care for children and young adult refugees in Favrskov Community

  When refugees between the ages of 0-17 arrive in Favrskov Community and have a CPR registration number, they become registered in the Community Dental System. They are treated equally with all of the communities children and young adults. Children and young adults, together with their family members, receive information by mail with dental health offers and which dental clinic is associated with their home address. It is always possible to choose a different clinic in the community.

  Health questionaires are given to all patients, in english or Danish.

  The first appointment at the dental clinic is approx. 6 months after arrival, unless there are acute dental problems. At the dental appointment we check the teeth and perform any necessary treatment. An interpreter is called upon if necessary.

  Checkup intervals and treatment are based on individual needs for every child and young adult in the community.

  The Community Public Health Nurse visits refugees in their homes when there are preschool children. She/he delivers a dental ’startkit’ with a toothbrush, toothpaste and tips for healthcare.

  The Community Dental Staff offer to participate in for example baby meetings, classroom teaching about oral health, and other situations involving integration of refugees.

 • Nødhjælp

  Når Tandplejen har lukket

  Hvis du har brug for tandlægehjælp udenfor klinikkernes åbningstid kan du:

  I nævnte rækkefølge

  1. Kontakte en privatpraktiserende tandlæge.
  Regningen tilsendes Favrskov kommunale tandpleje.

  2. Kontakte Tandlægevagten Region Midtjylland
  Adresse:
  Tandklinikken Brobjergskolen
  Frederiks Allé 20
  8000 Århus C (tæt ved musikhuset)

  Åbningstider ved personlig henvendelse:
  Fredag: 18.00 – 21.00
  Weekend og helligdage:  10 – 13.

  Regningen tilsendes Favrskov kommunale tandpleje.

  3. Ved større tandskader kan du uden for ovennævnte åbningstider

  • Hverdage kl. 8-16: Ring til egen læge.
  • Fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage: Ring til lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

  Lægen hjælper dig videre til behandling hos egen læge, på skadestue eller på akutklinik.

   

  Uheld med mælketænder

  Kontakt tandklinikken hurtigst muligt, hvis dit barn:

  • Slår tænderne meget løs
  • Slår et stort stykke af en tand
  • Slår en tand helt ud
  • Slår en tand skæv eller op i kæben

  Prøv at berolige barnet
  Find stumper eller hele tænder, der er slået ud
  Hold dem fugtige (F.eks. i et glas mælk), og tag dem med hen på klinikken.

  OBS OBS: ER MÆLKETANDEN SLÅET HELT UD, SKAL DU IKKE PRØVE AT SÆTTE DEN PÅ PLADS.

  Besøg på klinikken kan vente eller helt udelades ved små skader. Husk dog at henvende jer ved symptomer fra tænderne senere.( Misfarvning, løsning smerter eller lignende.)

  Forsikring:
  Det er vigtigt, at skaden bliver registreret i journalen på tandklinikken, evt. pr. telefon
  Kontakt eget forsikringsselskab, og hør hvordan de forholder sig til tandskader.
  Nogle skader viser sig nemlig først senere og kan først behandles efter at tilbuddet om gratis tandpleje ophører (ved 18 års fødselsdagen)

   

  Uheld med blivende tænder

  Kontakt tandklinikken hurtigst muligt, hvis dit barn:

  • Slår tænderne meget løs
  • Slår et stort stykke af en tand
  • Slår en tand helt ud
  • Slår en tand skæv eller op i kæben

  Prøv at berolige barnet
  Find stumper eller hele tænder, der er slået ud
  Hold dem fugtige (F.eks. i et glas mælk), og tag dem med hen på klinikken.

  Slås en blivende tand helt ud, er det bedste, du kan gøre, at sætte den på plads i barnets mund.
  – Jo hurtigere det sker, jo større chance får tanden for at gro fast igen.

  DU SKAL GØRE SÅDAN:

  • Hvis der er jord el. lign. på tanden, så skal du:
  • Skylle tanden i rent vand, dog højst i 10 sek. eller
  • Lad barnet sutte tanden ren
  • Det er meget vigtigt, at du ikke rører ved selve roden, så hold kun på tandens krone
  • Sæt tanden tilbage på pladsen i barnets mund med et let pres, og tag hen på tandklinikken.

  Kontrol på klinikken kan vente, når der kun er slået lidt af tanden  eller tanden er lidt løs.

  Forsikring:
  Det er vigtigt, at skaden bliver registreret på tandklinikken.
  Kontakt eget forsikringsselskab, og hør hvordan de forholder sig til tandskader.
  Nogle skader viser sig nemlig først senere og kan først behandles efter at tilbuddet om gratis tandpleje ophører (ved 18 års fødselsdagen)

Senest opdateret

13.09.2021
anoa