You are here

Tandpleje til børn og unge mellem 0-18 år

Tandplejens tilbud omfatter bl.a. undervisning, undersøgelser, forebyggelse, behandling og tandregulering.

Tandplejen er et samlet tilbud til børn og unge under 18 år.

Tandplejen for børn og unge i Favrskov Kommune administreres af Favrskov Kommunale Tandpleje. Har du spørgsmål, skal du derfor rette dem til Favrskov Kommunale Tandpleje.

Nedenfor under 'Tandplejens tilbud til børn og unge' kan du læse yderligere om tandplejens tilbud.

Nederst på siden finder du kontaktoplysninger til Favrskov Kommunale Tandpleje.

Tandplejens tilbud til børn og unge

 • Små børn

  En tryg start

   

  En god og tryg start på tandpleje er vigtig. Vi indkalder allerede børnene i 1½ års alderen til en lille undersøgelse og snak med forældrene om tænder og tandsundhed. Herefter indkaldes børnene efter individuel vurdering af behovet.

  Kontakt selv tandplejen, hvis I har brug for det tidligere. Barnet indkaldes med forældre til den lokale tandklinik, hvis ikke andet er aftalt.

  • Vi tager hensyn til det enkelte barns behov ved planlægningen af undersøgelser, forebyggende aktiviteter og nødvendige behandlinger
  • Vi lægger vægt på at støtte og rådgive om tandplejevaner, som kan bevare tænderne sunde hele livet
  • Vi følger tandskiftet og kæbernes vækst, så eventuel tandregulering kan gennemføres på det rette tidspunkt
  • Vi lægger vægt på samarbejdet med hjemmet
 • Skolebørn

  Skolestart

   

  Når jeres barn begynder i skole fortsætter tandplejen på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet aftales. Man kan i øvrigt frit vælge, hvilken kommunal klinik og tandlæge, man ønsker at gå hos. I de små klasser indkaldes børnene til undersøgelse med forældrene.

  • Vi tager hensyn til det enkelte barns behov ved planlægningen af undersøgelser, forebyggende aktiviteter og nødvendige behandlinger
  • Vi lægger vægt på at støtte og rådgive om tandplejevaner, som kan bevare tænderne sunde hele livet
  • Vi følger tandskiftet og kæbernes vækst, så eventuel tandregulering kan gennemføres på det rette tidspunkt
  • Vi lægger vægt på samarbejdet med hjemmet – også når børnene selv kommer på klinikken
 • Unge 16-17 år

  Frit valg

   

  Unge på 16 og 17 år kan frit vælge fortsat at modtage kommunens tandplejetilbud på kommunale klinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge. Kommunen betaler det fulde beløb for nødvendige behandlinger. Det forudsættes dog, at der på forhånd er indgået aftale herom, både med den nuværende og den kommende klinik inden behandling sættes i gang. Unge fortsætter på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet er aftalt. 

  Vælges tandpleje på en anden kommunes klinik betaler behandlerkommunen behandlingen. Denne kommune kan dog af eventuelle kapacitetsmæssige årsager afslå at behandle børn, der ikke er bosiddende i kommunen.

  Betingelsen for, at Favrskov Kommune yder tilskud er:

  • at forældrene skriftlig meddeler tandplejen, hvilken tandlæge, de har valgt
  • at meddelelsen om valget gives inden barnet modtager behandling
  • at påbegyndte behandlinger færdiggøres før behandlerskifte finder sted
  • at tandregulering og andre dyre behandlinger først påbegyndes efter godkendelse af tandplejen
  • vælges en anden kommunes klinik, skal forældrene selv indhente accept  fra denne, inden de skriftligt giver tandplejen besked om valget

   

  Den kommunale tandpleje stopper, når den unge fylder 18 år. Vi opfordrer ved den afsluttende undersøgelse de unge til at opgive navn på kommende tandlæge. Derefter videresender vi efter aftale journaloplysninger og røntgenbilleder. Den nye tandlæge informeres samtidig om, hvornår vi vurderer, det igen er passende at indkalde til undersøgelse.

Kontakt

Tlf: 89 64 46 60

 

Jørgen Kjær

Overtandlæge

Email: jkj@favrskov.dk

 

Kirsten Møller Christensen
Klinikassistent

Email: kimc@favrskov.dk

 

Karin Eriksen
Klinikassistent

Email: kae@favrskov.dk
 

 

Senest opdateret

13.11.2018
mbdm