You are here

Træning

Som borger i Favrskov Kommune kan du få tilbudt ergo- eller fysioterapeutisk træning gennem Visitationen.

Alle træningstilbud varetages af ergo- og fysioterapeuter på et af kommunens fem centre samt af Kultur- og Sundhedscenter Inside i Hammel

Træning tilbydes til:

 • Borgere, der udskrives fra hospital med en genoptræningsplan
 • Ældre borgere, der er svækkede eller har fået væsentlig funktionsnedsættelse efter sygdom, der ikke har krævet hospitalsindlæggelse
 • Ældre borgere, der er i fare for at miste deres funktionsevne


Du kan læse mere om vederlagsfri fysioterapi, kørsel til træning, hvor træningen foregår, selvtræning og lænderyg og nakke/skulder rådgivning nedenfor.

Læs her også mere om kommunens træningstilbud og bassintræning - eller bliv klogere på mulighederne for genoptræning her. 

Nedenfor kan du også se adresserne på de seks træningscentre i Favrskov Kommune.

Ønsker du at bruge vores trænings- eller genoptræningstilbud, skal du kontakte Visitationen.

Læs mere

 • Vederlagsfri fysioterapi

  Hvis du er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan du vælge at få fysioterapi hos en privat fysioterapeut eller hos de kommunale fysioterapeuter.

   

  Fysioterapi hos de kommunale fysioterapeuter foregår på træningscentre i :

  • Hinnerup
  • Hadsten
  • Hammel
  • Thorsø
  • Ulstrup.

   

  Fysioterapien foregår individuelt eller på hold. I særlige tilfælde kan fysioterapien også foregå i eget hjem.

   

  For at kunne få vederlagsfri fysioterapi skal du have en henvisning fra din læge.

   

  Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med diagnoser inden for:

  • Medfødte eller arvelige sygdomme
  • Erhvervede neurologiske sygdomme
  • Fysiske handicap som følge af ulykke
  • Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

   

  Vil du aftale en tid til vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i kommunens træningsafdeling eller vide mere om tilbuddet, er du velkommen til at tage kontakt alle hverdage mellem kl. 8.00-9.00:

  • Hammel, Thorsø og Ulstrup: 89 64 16 58
  • Hinnerup: 89 64 12 75
  • Hadsten: 89 64 13 51

   

  Ønsker du vederlagsfri fysioterapi hos en privat fysioterapeut kan du kontakte den ønskede klinik direkte.

   

  En oversigt over fysioterapeuter findes på https://www.sundhed.dk/.

   

  Læs mere om vederlagsfri fysioterapi i denne pjece:  vederlagsfri_fysioterapi.pdf.

 • Kørsel til træning

  Hvis du har brug for kørsel til træning på centrene, kan du også blive visiteret til dette. For at blive visiteret til kørsel til træning, skal du henvende dig til visitationen.

   

  Det koster 15 kroner hver vej for transport til træning ifølge Serviceloven. Vær opmærksom på, at der er særlige regler for kørsel til træning efter Sundhedsloven. Din brugerbetaling afhænger derfor af, hvilken lov du er visiteret efter.

 • Hvor foregår træningen?

  Alle træningstilbud varetages af ergo- og fysioterapeuter og foregår på fem centre samt Kultur- og Sundhedscenter Inside i Hammel:

   

  Træning i Hadsten: 

  • Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, Hovvej 76, 8370 Hadsten, Tlf.: 89 64 13 51

  Træning i Hinnerup: 
  • Hinneruplund Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16, 8382 Hinnerup, Tlf.: 89 64 12 75

  Træning i Ulstrup: 
  • Ældrecentret Anlægget, Anlægsvej 50, 8860 Ulstrup, Tlf.: 20 35 11 36

  Træning i Hammel: 
  • Ældrecenter Skaghøj, Elmevej 37, 8450 Hammel, Tlf.: 89 64 16 58 
  • Kultur- og Sundhedscenter Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel, Tlf.: 89 64 16 58

  Træning i Thorsø: 
  • Thorshøj Ældrecenter, Kirkegade 8, 8881 Thorsø, Tlf.: 51 57 01 85

   
 • Selvtræning

  Som pensionist i Favrskov Kommune har du mulighed for at blive instrueret i selvstændig brug af vores faciliteter. 

   

  Der er mulighed for dette følgende steder:                                                                                       

  • Hinneruplund i Hinnerup
  • Anlægget i Ulstrup
  • Thorshøj i Thorsø
  • Favrskov Sundhedscenter i Hadsten
  • Kultur- og sundhedscenter Inside i Hammel

   
  Kontakt fysioterapeuterne i Favrskov Kommune angående selvtræning (træffetid dagligt kl. 8.00-9.00): 

  • Hadsten: 89 64 13 51
  • Hammel: 89 64 16 58
  • Hinnerup: 89 64 12 86
  • Thorshøj: 51 57 01 85
  • Ulstrup: 20 35 11 36

   Læs folderen om selvtræning her:  selvtraening.pdf.

 • Lænderyg og nakke/skulder rådgivning

  Favrskov Kommune tilbyder lænderyg og nakke/skulder rådgivning for borgere, der oplever periodiske eller vedvarende gener fra lænden eller nakke/skulderregionen.

   

  Det er muligt at forebygge og håndtere generne ved træning.


  Rådgivningen foregår én gang hver måned, skiftevis på sundhedscentrene i Hammel og Hadsten og altid i tidsrummet kl. 16.00–18.00.

   

  Rådgivningen relaterer sig hver anden gang til gener i lænderyggen og hver anden gang til gener i nakke/skulderregionen.
   

  Læs mere om tilbuddet og tilmelding her: PDF icon laenderyg_og_nakke_skulder_raadgivning.pdf

Publikationer

Senest opdateret

26.09.2017
ermi