You are here

Unge Special Indsats

Unge Special Indsats yder støtte til unge mellem 18 og 25 år med funktionsnedsættelser.

Indsatsen vil være hjælp i forbindelse med visitation til:

  • misbrugsbehandling
  • bostøtte
  • botilbud
  • forsorgshjem
  • krisecentre
  • dagtilbud i forbindelse med botilbud.


Herudover giver teamet ligeledes råd og vejledning.
 
Indsatsen  ydes uagtet den unges forsørgelsesgrundlag. Det vil sige, at der ydes hjælp til unge, der er tilkendt førtidspension, er selvforsørgende, kontanthjælpsmodtagere m.m.
 

Publikationer

Kontakt

Rådgivere:

Anna Bonde Rasmussen
tlf. 8964 4312

Sofie Hedevang
tlf. 8964 4343

Dorthe Brandt
tlf. 8964 4323

Christian Salting
tlf. 8964 2106

Senest opdateret

19.02.2019
mbdm