You are here

Unge Special Indsats

Unge Special Indsats yder støtte til unge mellem 18 og 25 år med funktionsnedsættelser.

Indsatsen vil være hjælp i forbindelse med visitation til:

  • misbrugsbehandling
  • bostøtte
  • botilbud
  • forsorgshjem
  • krisecentre
  • dagtilbud i forbindelse med botilbud.


Herudover giver teamet ligeledes råd og vejledning.
 
Indsatsen ydes uagtet den unges forsørgelsesgrundlag. Det vil sige, at der ydes hjælp til unge, der er tilkendt førtidspension, er selvforsørgende, kontanthjælpsmodtagere m.m.
 

Publikationer

Psykologsamtaler for unge 15-25 år

Her kan du læse om Favrskov Kommunes muligheder for gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år.

 

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.​

Læs om psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år

Kontakt

Rådgivere

Anna Bonde Rasmussen
tlf. 8964 4312

Dorthe Brandt
tlf. 8964 4323

Elisabeth Brantlov
tlf. 8964 4343

Ulla Garsdal
tlf. 8964 4344

Senest opdateret

13.01.2021
anoa