Vil du gå i 10. klasse, er der flere muligheder i Favrskov Kommune

Der er 10. klasse tre steder i kommunen: Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, Skovvangskolen i Hammel samt Hadsten Skole.

Favrskov Kommune tilbyder tre spor for 10. klasse:

Virksomhedsspor (almen 10. klasse) på Hadsten Skole og Skovvangskolen i Hammel

Sporet har fokus på samarbejde med lokale virksomheder med blandt andet det formål, at eleverne får et tydeligt billede af de forskellige brancher.

Fagligt/bogligt spor (almen 10. klasse) på Hadsten Skole og Skovvangskolen i Hammel

Sporet har fokus på at skabe et fagligt løft samt øget brobygning på henholdsvis erhvervsskoler og gymnasier, så eleverne gennem et længere forløb på de respektive uddannelsesinstitutioner får et reelt indtryk af arbejdsformer og det faglige niveau.

Erhvervsfagligt spor (erhvervsklasse) på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten

Sporet er organiseret, så eleverne både får 10. klasse og det første grundforløb (GF1) af en erhvervsuddannelse i løbet af skoleåret. Modellen gennemføres i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, hvor eleverne også kommer til at gå hele skoleåret. 

Hør mere om de 3 spor for 10. klasse i Favrskov

Hadsten Skole

Katrine Klixbüll, skoleleder, 89 64 47 21, kjkl@favrskov.dk

Læs mere om 10. klasse på Hadsten Skole

Skovvangskolen

Jesper Hother, udskolingsleder, 89 64 36 53, jhot@favrskov.dk 

Læs mere om Center 10 på Skovvangskolen

Den jydske Haandværkerskole

Henrik Dalsgaard, uddannelseschef, 89 37 02 60, hd@djhhadsten.dk 

Læs mere om 10. klasse på Den jydske Haandværkerskole

Mere om 10. klasse

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Hadsten Skoles 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

 • Bavnehøjskolen
 • Hadbjerg Skole
 • Hadsten Skole
 • Lilleåskolen
 • Østervangskolen
 • Korsholm Skole
 • Haldum-Hinnerup Skolen
 • Rønbækskolen
 • Præstemarkskolen

Skovvangskolens 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

 • Skovvangskolen
 • Søndervangskolen
 • Tungelundskolen
 • Ulstrup Skole

Det vil sige, at hvis en elev er bosat i eksempelvis Haldum-Hinnerup Skolens distrikt, hører eleven til Hadsten Skoles 10. klassedistrikt. Eleven er dermed garanteret optagelse i 10. klasse på Hadsten Skole og transport efter gældende regler, hvis man vælger en skole i det skoledistrikt, hvor man bor.

Ifølge gældende regler for fri befordring, er elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) berettigede til gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

Elever, der gå i 10. klasse, skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.​

Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere information om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du selv klare transporten til og fra skole. Eksempelvis kan elever fra Ulstrup Skoles distrikt få buskort til 10. klasse på Skovvangsskolen i Hammel, men ikke til 10. klasse på Hadsten Skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole. 

Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på boernogkultur@favrskov.dk

På EUD10 kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse som eksempelvis elektriker, pædagogisk assistent og social- og sundhedsassistent, ansat i butik eller på kontor.

Favrskov Kommune har indgået aftaler med omkringliggende erhvervsskoler om EUD 10. Aftalen betyder, at elever i Favrskov Kommune kan søge om en plads.

Der gives transport efter gældende regler til EUD10 tilbud, der ligger i kommuner, der grænser op til Favrskov Kommune.

Du kan læse mere om de enkelte erhvervsskolers EUD10 tilbud på deres hjemmesider:

EUD10 på Tradium i Randers

EUD10 på Aarhus Tech

Kontakt

Børn og Kultur

Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10
boernogkultur@favrskov.dk

Skriv sikkert og krypteret til Børn og Kultur fra din digitale postkasse