Favrskov Kommune administrerer ét legat til uddannelse

Der er mulighed for at søge "Oda og Robert Olsen Mindelegat", legatets hjemsted er Hadsten. Det betyder, at legatet er for borgere, som bor i den tidligere Hadsten Kommune.

​Ansøgere skal leve op til følgende kriterier:

  • Ansøger og/eller ansøgers forældre skal have bopæl i den tidligere Hadsten Kommune
  • Ansøger skal være i gang med en 5- eller 6-årig videregående uddannelse
  • Ansøger skal være på studieophold i udlandet i ansøgnings-skoleåret, og ansøgningen skal følges af gyldig dokumentation.

Legatet er skattefrit, hvis de nævnte kriterier er opfyldt, og Skattestyrelsens betingelser for skattefritagelse også er opfyldt.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2023, og det forventes, at der ikke er flere legatmidler efter uddelingen i 2023.

Når du søger, skal du vedhæfte dokumentation i form af uddannelsesstedets optagelses- eller eksamensbeviser samt bekræftelse for studieopholdet.

Øvrige legater

Der har tidligere været mulighed for at søge legaterne "Ejendomsmægler N. C. A. Bjørn og Hustru Ane og Datter Ellen Bjørns Minde- og Udstyrslegat" og "Førstelærer Antoni Jensen og hustru Mette Lauridsens legat for unge studerende mænd og kvinder", men midlerne til disse legater blev opbrugt efter ansøgningsrunden i 2022.