Hvis du er pårørende til en person med et problematisk brug af rusmidler, kan du have brug for hjælp og støtte

Det gælder uanset, om du er ægtefælle, barn, forældre eller søskende.

Pårørende oplever ofte følelser som magtesløshed, skam eller svigt, der kan være svære at håndtere. Samtidig kan det være udfordrende for en pårørende at finde ud af, hvordan man bedst håndterer afhængighedsproblematikken.

Konflikter i parforholdet eller i familielivet kan være med til at forstærke rusmiddelproblemerne. I nogle tilfælde kan der opstå en ’ond cirkel’, hvor rusmiddelproblemer og konflikter i familien gensidigt forværrer hinanden.

Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte os i Favrskov Rusmiddelcenter på 89 64 32 50.

Uanset om du er pårørende til rusmiddelbrugende, der går i behandling eller ej, er over eller under 18 år, hjemmeboende eller ej. 

Du kan læse mere om problematisk brug af alkohol og om børn og unge på Alkolinjen.

Person med vinflaske udenfor

Rusmiddelbehandling til familier

I rusmiddelbehandling til familier er der fokus på det at være en familie.

  • Der er fokus på behov og trivsel i familien
  • Forældre motiveres til at fastholde påbegyndt behandling
  • Hele familien får mulighed for at blive hørt og støttet

Behandlingen er til jer, der lever i en familie med børn under 18 år.

Læs mere om vores tilbud i kvalitetsstandarden her

Favrskov Rusmiddelcenter tilbyder fire forløb til familier:

Pårørendesamtaler

I pårørendesamtalerne er der fokus på at finde ud af, hvad rusmiddelforbruget betyder for jeres familie. Ansvaret for rusmiddelforbruget gives tilbage til den person, der bruger rusmidlet. Der opsættes fælles mål for, hvordan du som pårørende bedst kan støtte op om din partners behandling.

Individuelle samtaler

De individuelle samtaler er et tilbud til dig, der ikke ønsker, at din partner eller børn inddrages i behandlingen. Der er fokus på at afdække omfanget af dit rusmiddelforbrug. Der arbejdes med din motivation for forandring.

Parsamtaler

I parsamtalerne giver vi jer som par mulighed for at arbejde med forældrerollen i familien. Der er fokus på jeres kommunikation og samspil.

Familiesamtaler uden den rusmiddelbrugende

Familiesamtalerne er et tilbud til jer, hvor den rusmiddelbrugende ikke selv ønsker behandling. Hele familien får hjælp til at håndtere at leve sammen med en rusmiddelbrugende.

Kontakt

Favrskov Rusmiddelcenter

Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 32 50

Afdelingsleder

Susanne Dehn-Andersen

Tlf. 23 49 24 43