Er du under 18 år, og oplever du, at alkohol, hash, kokain eller andre stoffer fylder for meget i dit liv?

Du er velkommen til at kontakte Favrskov Rusmiddelcenter på 89 64 32 50.

Er du usikker på, om du kan blive ved med at styre dit forbrug af rusmidler eller synes du, det har indflydelse på dit skolearbejde eller læreplads?

Du behøver ikke at være sikker på, at du vil stoppe med at bruge rusmidler eller ønske at komme i egentlig behandling for at ringe til os.

Sammen finder vi ud af, hvilken hjælp du ønsker og hvordan, vi kan give dig den.

De to første samtaler er altid anonyme, hvis du ønsker det.
 

Tilbud til unge
piller

Under 18: Sådan hjælper vi dig

På Favrskov Rusmiddelcenter arbejder vi ud fra U18-modellen, som tager udgangspunkt i netop dine problemer. En væsentlig del af modellen er at inddrage dit netværk - eksempelvis familie, venner og kæreste. 

Dine omgivelser er også vigtige. Det skal dog understreges, at det er den unge selv - dig - der bestemmer, hvem der skal inddrages i behandlingen.

Skriv til Favrskov Rusmiddelcenter

U18-modellen til behandling af unge består af følgende elementer:

Information og rådgivning

Unge, forældre og pårørende kan altid henvende sig direkte til Favrskov Rusmiddelcenter. Information og den indledende rådgivning kan foregå anonymt.
(1-2 samtaler)

Udvidet rådgivning

Unge, forældre og pårørende kan fortsætte sammen i et udvidet rådgivningstilbud. Desuden kan forældre og pårørende til en ung med et problematisk rusmiddelbrug tilbydes samtaler alene.
(1-8 samtaler)

Udredning af den unges behandlingsbehov

Hvis der er behov for andet end information og rådgivning, bliver der lavet en rusmiddeludredning, der danner grundlag for en individuel behandlingsplan.
(1-8 samtaler)

Individuelt behandlingsforløb og eventuelt supplerende gruppeforløb

Et behandlingsforløb tager afsæt i den individuelle behandlingsplan.
(½-1 år)

Bekymret ung kvinde

Psykiatrisk udredning og behandlingsgaranti

Når du er i behandling hos os, er der mulighed for, at du kan få lavet en psykiatrisk udredning. Vi vil altid forsøge at inddrage forældrene til unge under 18 år.

Hvis den unge ikke kan fungere i familie, uddannelse og skole, så er der garanti for behandling. Dette er typisk, når den unges misbrug medfører alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer.

Garantien betyder, at den unge har krav på et tilbud om behandling i løbet af 14 dage efter første henvendelse.

Læs mere om vores tilbud i kvalitetsstandarden her

Kontakt

Favrskov Rusmiddelcenter

Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 32 50

Afdelingsleder

Susanne Dehn-Andersen

Tlf. 23 49 24 43