De nye cykelbaner og den nye cykelsti vil bidrage til at skabe bedre sammenhæng i kommunens samlede stisystem.

Langs Randersvej etableres cykelbaner, der er en udvidelse af vejbredden, så der skabes plads til cyklisterne langs med vejen. Langs Gl. Randersvej etableres dobbeltrettet cykelsti i eget tracé.

Når projektet er færdigt, vil der være cykelvenlig forbindelse fra Hammel til Laurbjerg. Dermed er der sammenhæng i stisystemet helt fra Bjerringbro til Thorsø via Ulstrup, Langå, Laurbjerg, Hammel og Sall.

Kort der viser strækningen for cykelstien

Fakta

Anlægsarbejdet starter op midt i juni 2021 og forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

Udførende entreprenør er M. Frisch A/S.

Projektleder ved Favrskov Kommune er Peter Horn Lauritsen (pela@favrskov.dk).