Cykelsti på vej mellem Hadsten og Hadbjerg

En 1,3 km lang dobbeltrettet cykelsti langs Bavnehøjvej er på vej. Cykelstien skal skabe mere tryghed og få flere til at vælge cyklen

Borgerne i Hadbjerg og Hadsten har i mange år ønsket en sikker cykelforbindelse, så skolebørn og andre cyklister og bløde trafikanter kan komme sikkert frem og tilbage mellem de to byer.

Byrådet vedtog i marts 2022 en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til etablering af en 1,3 km lang cykelsti

Cykelsti koordineres med vand og varme

Stiprojekter koordineres med Hadsten Varme, Hadsten Vandværk og Hadbjerg Vandværk, der skal have etableret nye forsyningsledninger mellem Hadsten og Hadbjerg. Se mere om fjernvarmeprojekter på Hadsten Varmeværks hjemmeside

  • Udførende entreprenør for fjernvarme og vandforsyning er Arkil A/S
  • Opstart forsyningsprojekter: Primo februar 2023.

Tidsplan for cykelsti-projektet

Projektet opstartes i marken i april 2023 og forventes afsluttet ultimo august 2023.

Udførende entreprenør er ikke fundet endnu.

Peter Horn Lauritsen (pela@favrskov.dk) er projektleder ved Favrskov Kommune, Trafik og Veje.

kort over cykelsti

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk