Trafiksikkerhedsprojekter i Sall

Fra den 1. marts til den 1. april 2022 vil der ske ændringer på Minervavej i Hammel og Skolevangsvej i Sall.

Ved Minervavej bliver fortovet på den nordlige side forlænget til og med stiudmundingen og der etableres cykelbaner, for at forbedre trafiksikkerheden for gående og cyklister. Ydermere etableres der fartdæmpende foranstaltninger og et krydsningspunkt for gående ved stiudmundingen på Minervavej. På Gl. Randersvej vil to af de eksisterende heller bliver lavet om til krydsningsheller.

Ved Skolevangsvej i Sall bliver der etableret fortov langs Skolevangsvej fra Agertoften til starten af indkørslen ved Skolevangsvej nr. 23, for at forbedre trafiksikkerheden for gående på strækningen.

Fakta

Anlægsarbejdet starter op den 1. marts og forventes afsluttet den 1. april.
Den udførende entreprenør på projekterne er M. Frisch A/S.
Projektleder ved Favrskov Kommune er Annette Brok Nielsen (abrn@favrskov.dk)

Billedet viser et kort over Minervavej i Sall
Billedet viser et kort af området, hvor arbejdet finder sted på Skolevangsvej i Sall

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk