I Hadsten vil der fra uge 35 ske forandringer omkring krydsene Randersvej/Skanderborgvej/Vesselbjergvej/Skovvej.

Det eksisterende signalanlæg står over for en større renovering, hvor de eksisterende master og lanterner udskiftes. Samtidig vil signalanlægget også blive udstyret med radarer samt cyklistsignaler.

Alle tiltag sker for at højne trafiksikkerheden i krydset, og for at sikre en bedre registrering af hvert enkelt køretøj.

Lukning af Skovvej

Samtidig med renoveringen af signalanlægget, vil Skovvej ved tilslutningen til Vesselbjergvej blive lukket permanent. Dette er for at højne trafiksikkerheden omkring krydset. Dermed skal man køre via Nørregade for at komme ind på Skovvej.

Anlægsprojektet forventes afsluttet slut september / start oktober 2022.

Kortet viser en vejlukning ved Skovvej i Hadsten

Kontak Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk