You are here

Bygrænsehelle på Hagenstrupvej i Ulstrup

Hellen her til formål at sikre, at bilister sænker farten i området.

Ved byskiltet på Hagenstrupvej i Ulstrup er der en bred spærrefalde. En del af spærrefladen fjernes, og der etableres en helle, som bliver kantstensafgrænset.

Hellen her til formål at sikre, at bilister sænker farten i området.

Projektet igangsættes i august 2021 og forventes afsluttet primo oktober 2021.

Udførende Entreprenør er HNJ - Entreprenør

Projektleder ved Favrskov Kommune, Trafik og Veje er Peter Horn Lauritsen (pela@favrskov.dk).

Senest opdateret

17.08.2021
mosc