You are here

Ekspropriation til anlæg af en shunt ved E45-afkørslen i Søften

Formålet med shunten er at aflaste den meget trafikerede rundkørsel ved E45-afkørslen i Søften.

Ved ekspropriation skal Favrskov Kommune erhverve arealer og rettigheder til anlæg af en shunt (vej udenom eksisterende rundkørsel) ved E45-afkørslen i Søften. Formålet med shunten er at aflaste den meget trafikerede rundkørsel. Shunten bliver anlagt vest for den eksisterende rundkørsel, hvor den tilsluttes tilkørselsrampen til E45 i sydgående retning.

Åstedsforretning 26. maj 2020

Favrskov Kommune afholder åstedsforretning tirsdag 26. maj 2020.

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 11:00 ved de berørte arealer af ejendommen Stenhøjvej 1 og fortsætter på Stenhøjvej 5 kl. 11:30.

Der vil være mulighed for besigtigelse af indgrebene på de berørte ejendomme, hvor omfanget af de påtænkte ekspropriationer påvises for ejere og brugere af arealerne. Der kan fremsættes bemærkninger og indsigelser til vejprojektet samt fremføres forhold af betydning for erstatningsfastlæggelsen.

Offentliggørelse af materiale

Ejerne af de berørte arealer har modtaget arealfortegnelse og ekspropriationsplan samt tidsplan.

Den samlede arealfortegnelse, ekspropriationsplanen og tidsplanen for møderne på de berørte ejendomme er fremlagt til offentligt gennemsyn hos Favrskov Kommunes Borgerservice på Skovvej 20, 8382 Hinnerup i perioden 29. april – 23. juni 2020.

På grund af situationen med Covid19 er det nødvendigt at lave forudgående aftale for gennemsyn af materialet. Kontakt Borgerservice på telefon 8964 1010.

Dette opslag tjener til underretning for enhver der, som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab, har retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Senest opdateret

06.05.2020
mosc