You are here

Forlængelse af Vestre Ringvej i Hadsten

Projektet indebærer, at Vestre Ringvej forlænges til sammenbygning med eksisterende Toftegårdsvej.

Når Vestre Ringvej forlænges, bliver der etableret cykelstier i begge sider af vejen, og på Toftegårdsvej ændres afstribningen, så der fremadrettet er en bred kantbane til cyklister i begge sider af vejen.

I forbindelse med etablering af vejprojektet laves også to krydsombygninger:

  • Over Hadstenvej / Toftegårdsvej: Vigepligtsforholdene ændres sådan, at trafikanter på Over Hadstenvej fremadrettet får ubetinget vigepligt ved krydsning af Toftegårdsvej. I forbindelse med ændring af vigepligtsforhold etableres en hævet flade.
  • Skanderborgvej / Toftegårdsvej / Ginneruplundvej: Der etableres nyt signalanlæg, herunder nye heller og et højresvingsspor på Toftegårdsvej mod Skanderborgvej.


Projektet indeholder også etablering af et regnvandsbassin samt etablering af en ny udløbsledning langs Gammel Lyngåvej til udløb ved Vivild Bæk.

Anlægsprojektet forløber fra maj og forventes færdigt i indeværende år, 2020.

Senest opdateret

12.05.2020
mosc