You are here

Opklassificering af veje i Favrskov Kommune

  • Opklassificering af private fællesveje

    Fotoet er ikke fra Favrskov Kommune

Læs mere om aktuelle aktiviteter i forbindelse med opklassificeringen af private fællesvej, og finde generel information om projektet.

Informationsmøde om opklassificeringen af private fællesveje

Favrskov Kommune inviterer til møde om processen for opklassificering af veje. Infomødet er særligt henvendt til grundejerforeningernes formænd eller en anden repræsentant for vejen.

Mødet afholdes torsdag 20. december 2018. Kl. 19.00 – 20.30 i Hadsten Kulturhus Sløjfen.

Byrådet har besluttet de overordnede principper for opklassificering af private fællesveje i Favrskov. Derfor indkaldes der nu til informationsmøde om projektet. På mødet præsenteres de vigtigste juridiske forhold og projektets tids- og procesplan.

Spørgsmål om specifikke veje gemmes til høringsfasen

Det er endnu ikke besluttet, hvilke veje der foreslås opklassificeret. Hvis du har spørgsmål, om den vej du bor på, kan du stille disse under høringsperioden. Her vil du også kunne sende kommunen relevant information om din vej. Høringerne afholdes etapevis, i takt med at vejene vurderes.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig mødet via omk@favrskov.dk. Oplys dit navn og navnet på den grundejerforening/vej du repræsenterer. Veje uden grundejerforeninger kan også tilmelde en repræsentant. Fristen for at tilmelde sig er mandag 17. december 2018.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Benjamin Angus Steen på tlf. 89 64 53 08. 

___________________________________Generel information:

Byrådet har vedtaget i videst mulig omfang at gennemføre en opklassificering af vejområdet i hele Favrskov Kommune. 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21, at ansvaret og ejerforholdene på vejområdet i videst mulig omfang skal harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune.

Den fremtidige harmonisering skal ske via en opklassificering af private fællesveje over en årrække - se evt. budgetblok A-236 og U-206.

I aftalen er det præciseret, at den tekniske forvaltning udarbejder en samlet plan for, hvordan der over en årrække kan gennemføres en opklassificering af relevante private fællesveje.

Byrådet har også vedtaget, at opklassificeringen skal baseres på en grundig undersøgelse af forholdene, herunder de juridiske.

Forvaltningens forslag til en samlet plan for hvordan opklassificeringen kan gennemføres blev forelagt Byrådet i oktober 2018 - du kan se sagen her. Planen beskriver forvaltningens forslag til overordnede kriterier for opklassificering og projektets tids- og procesplan. 

 

 

Kontakt

Teknik og Kultur
Tovegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

11.12.2018
anoh