You are here

Snerydning og saltning

Kommunen salter og rydder sne på de offentlige veje, stier og pladser, når det er vinter i perioden fra 15. oktober til 20. april.

Saltning og rydning sker efter en prioritering ud fra, hvor vigtige vejene og stierne er for at få afviklet trafikken. Kommunen rydder og salter gennemfartsvejene og de mest trafikerede veje, så de er klar til morgentrafikken. Derefter kommer turen til boligområderne, hvis det er nødvendigt.

Som grundejer er det din pligt at holde fortovet rent på alle sider af din bolig, der grænser op til en offentlig vej, som du har adgang til. Bor du på en privat fællesvej eller sti, skal du holde både vejen og fortovet rent.

Her kan du læse Favrskov Kommunes Vinterregulativ.

Vil du vide mere?

 • Hvordan prioriterer kommunen vejene?

  Du kan i kommunens Vinterregulativ læse mere om, hvordan kommunen passer de offentlige veje, stier og pladser om vinteren. I regulativet kan du også se, hvor din vej ligger i prioriteringen.
   
  På vores kortservice kan du se kommunens prioritering af vejene. Øverst midt på siden kan du taste vejnavn ind og se hvordan de enkelte veje indgår i prioriteringen. 

   

 • Hvad er min pligt som grundejer?

  Som grundejer er det din pligt at holde fortovet rent på alle sider af din bolig, der grænser op til en offentlig vej, som du har adgang til. Bor du på en privat fællesvej eller sti, skal du holde både vejen og fortovet rent.
   
  I vinterperioden betyder det, at du i tidsrummet kl. 07.00 til 22.00 skal sikre, at fortovet ikke er glat ved at strø salt eller grus. Samtidig skal du sørge for, at sneen bliver fjernet.
   
  Du kan altid overdrage dine forpligtelser til en anden i ejendommen eller en person, som bor tæt på din ejendom. Den aftale skal være skriftlig, og kommunen skal godkende den. Du skal bruge Bilag G i kommunens Regulativ for vintervedligeholdelse og renhold til overdragelse af forpligtelser. 
   
  Mod betaling kan du også vælge at få en entreprenør til at udføre arbejdet, men som grundejer er du stadig ansvarlig for, at arbejdet bliver gjort.
   
  Du kan risikere at skulle betale erstatning, hvis der sker  uheld eller ulykker, fordi du ikke har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre.
   
  Kommunen kontrollerer, at grundejerne opfylder de forpligtelser, de har, i forbindelse med glatførebekæmpelse, snerydning og lignende. I tilfælde af mangler kan kommunen lade glatførebekæmpelse, snerydning eller lignende udføre for grundejerens regning. 
   
 • Har du spørgsmål til vintertjenesten?

  Har du  spørgsmål til dine pligter, hvilken type vej du bor på eller lignende, kan du kontakte Trafik og Veje i Favrskov Kommune på vintervagt@favrskov.dk eller på telefon  89 64 10 10.
   
   

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

04.11.2019
anoh