You are here

Trafik

Kommunen arbejder løbende på at højne trafiksikkerheden. Se tiltag i vejplanen og trafiksikkerhedsplanen

Trafiksikkerheden sættes højt i Favrskov Kommune. I Trafik- og vejafdelingen har vi ansvaret for at forbedre veje og stier, så de bliver mere trafiksikre at færdes på. 

I takt med at trafikken er steget, er hastigheden desværre også blevet højere. For høj fart betyder flere kvæstede og dræbte i trafikken. Som tiltag for at sænke hastigheden opstilles fartvisere i flere byer. 

På de overordnede veje måles trafikmængden, via spoler som er nedfræset i vejen.

På andre lokaliteter måles trafikmængden med mobile trafiktællere, der er lagt ud på vejen i en uge.

Trafiktælling er en grundlæggende del af kortlægningen over trafikmængderne og hastighedsniveauet på kommunens vejnet.

Trafiktælling anvendes fx også i forbindelse med vejplanlægning og lokalplaner.

Klik på dette link for at se trafiktal på opmålte veje i Favrskov kommune.

Her kan du finde vores planer i pdf-format:

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

05.02.2020
anoh