You are here

Trafikdæmpende pudebump ved kryds i Hadbjerg

  • Luftfoto af trafikkryds

    De gule cirkler markerer, hvor pudebumpene placeres. Formålet med pudebumpene er at skærpe trafikkanternes opmærksomhed, før de kører ind i krydset.

  • Foto af trafikdæmpende pudebump

    De gule cirkler markerer, hvor pudebumpene placeres. Formålet med pudebumpene er at skærpe trafikkanternes opmærksomhed, før de kører ind i krydset.

I løbet af juni opsætter Favrskov Kommune pudebump ved krydset Landevejen / Stobdrupvej / Elmelundsvej nordøst for Hadbjerg.

Der vil blive placeret ét pudebump på hver af de to sidevej, Stobdrupvej og Elmelundsvej, 15 meter fra krydset.

Formålet med opsætningen af pudebumpene ved krydset er at forbedre trafiksikkerheden ved at skærpe trafikanternes opmærksomhed, før de kører ind i krydset.

Opsætningen af pudebump i krydset er i første omgang en forsøgsordning, der må løbe i op til et år.

Grundet tekniske forhold på stedet vil pudebumpene ikke kunne placeres tættere på stoplinjen end 15 meter.

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

15.06.2021
mosc