You are here

Grundejers forpligtelser

  • Tegning med mål vedr. beskæring af træer og buske ud mod vej

    Her kan du se mål for beskæring af træer og buske ud mod vej.

Som grundejer er du forpligtet til at sørge for, at der ikke hænger planter eller grene ud over vejen til gene for trafikken.
Kommunen beder derfor grundejerne om at beskære hække, træer og buske, så vejarealet er frit som vist på tegningen ovenfor. Fortov og vejareal skal være frit, så både gående og trafik ikke bliver generet. 
 
Det vil sige en fri højde på mindst 2,80 meter over fortov og rabat og 4,50 meter over vejen. 
 
Du skal også beskære træer eller hække, der dækker for færdselsskilte og –tavler, samt omkring belysning og luftledninger.
 
Ved ejendomme med oversigtsdeklaration, eksempelvis på en hjørnegrund, skal du være opmærksom på at beskære beplantningen i højden af hensyn til trafiksikkerheden. Typisk må beplantningen i oversigtsarealer maksimalt blive 0,8 meter højt.
 
Hvis du som grundejer ikke overholder dine pligter, kan Favrskov Kommune udføre arbejdet for din regning jf. vejlovens § 3, stk. 2.

Hvis du har spørgsmål til beskæring ved vejareal, kan du kontakte Trafik og Veje. 

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

06.11.2017
anoh