You are here

Bostøtte

Favrskov Kommune tilbyder støtte til borgere med særlige behov inden for handicapområdet.
Bostøtte inden for handicapområdet henvender sig primært til borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, såsom:
 
 • Udviklingshæmning
 • Erhvervet hjerneskade
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Lidelser indenfor autismespektret m.v.
 
Bostøtte visiteres efter den enkelte borgers behov.

Formålet med Bostøtten er, at den enkelte borger gennem et planlagt socialpædagogisk forløb får mulighed for at udvikle og vedligeholde færdigheder samt sociale kompetencer.

Vi yder støtten ud fra princippet om mindst indgribende indsats først.

 

Spørgsmål og svar

 • Hvor og hvordan søger du om bostøtte

  Hvis du som borger i Favrskov Kommune og har behov for bostøtte, skal du eller dine pårørende henvende dig til Social Indsats.

  En sagsbehandler fra Social Indsats vurderer og beskriver din funktionsevne og afklarer, om du kan få tildelt bostøtte. Det sker ved at indhente nødvendige oplysninger fra bl.a. din læge - naturligvis indhentes oplysningerne ikke uden din samtykke. Afgørelsen træffes altid ud fra en  konkret og individuel vurdering.

  Du vil modtage et brev, når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation.
    
  Ved visitationen lægges der vægt på:

  • At du som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af sin sag
  • At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter
  • At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning
  • At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt
  • Tydelig og gennemsigtig sagsbehandling

  Din sag vil blive afgjort inden for fire uger. I de særlige tilfælde, hvor sagen ikke er afgjort inden for fire uger, sender sagsbehandler brev om, hvornår sagen forventes afgjort.

  Umiddelbart efter visitation, vil du modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Den vil indeholde oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.

Kontakt

Lene Koba
Afdelingsleder
Tlf. 89642533
Kirsten Jakobsen
Afdelingsleder
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 16 36
Administrationen Bostøtte og Botilbud Handicap
Industrivej 18
8450 Hammel


Tlf. nr. 89 64 26 62
Tlf. nr. 89 64 26 40
Tlf. nr. 89 64 25 30

Senest opdateret

08.11.2016
sram