You are here

Bostøtte ADHD/Asperger

Bostøtte ADHD/ Asperger har særlige kompetencer indenfor ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.

Bostøtten henvender sig primært til borgere hvis funktionsevne er betydeligt nedsat psykisk og socialt i forhold til at få hverdagslivet til at fungere.

Bostøtte visiteres af myndighed efter den enkelte borgers behov.

Formålet med bostøtten er, at den enkelte borger gennem et planlagt socialpædagogisk forløb får mulighed for at udvikle og vedligeholde færdigheder samt sociale kompetencer. Det socialpædagogiske forløb og den pædagogiske handleplan tager afsæt i de mål der er visiteret til i forbindelse med indstillingen til bostøtte.

Vi yder støtten ud fra princippet om mindst indgribende indsats først.

Bostøtten planlægges ud fra den tildelte tid og som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet 7-21, støtten vil typisk tilbydes af den/ de samme en til to personer afhængigt af at sikre fleksibilitet og særlig tilrettelægge med hensyn til den enkelte borger og de faktiske muligheder i praksis.

Der er mulighed for at dele af støtten kan understøttes velfærdsteknologisk, ex. virtuel bostøtte og der kan laves aftaler om mulighed for brug af akut telefon.

Spørgsmål og svar

 • Hvor og hvordan søger du om bostøtte

  Hvis du som borger i Favrskov Kommune og har behov for bostøtte, skal du eller dine pårørende henvende dig til Social Indsats.

  En sagsbehandler fra Social Indsats vurderer og beskriver din funktionsevne og afklarer, om du kan få tildelt bostøtte. Det sker ved at indhente nødvendige oplysninger fra bl.a. din læge - naturligvis indhentes oplysningerne ikke uden din samtykke. Afgørelsen træffes altid ud fra en  konkret og individuel vurdering.

  Du vil modtage et brev, når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation.
    
  Ved visitationen lægges der vægt på:

  • At du som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af sin sag
  • At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter
  • At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning
  • At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt
  • Tydelig og gennemsigtig sagsbehandling

  Din sag vil blive afgjort inden for fire uger. I de særlige tilfælde, hvor sagen ikke er afgjort inden for fire uger, sender sagsbehandler brev om, hvornår sagen forventes afgjort.

  Umiddelbart efter visitation, vil du modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Den vil indeholde oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.

Kontakt

Social Indsats
Industrivej 18
8450 Hammel
Tlf. 89 64 20 17


Telefontid
Mandag kl. 9.00-15.00
Tirsdag kl. 9.00-15.00
Onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 14.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Kathrine Beltoft Rasmussen
Afdelingsleder
Tlf. 24 90 04 21

Senest opdateret

13.01.2021
anoa