You are here

Dag- og døgntilbud

I Børn og Familie i Favrskov Kommune tilbyder vi pædagogiske og psykologiske indsatser på dag- og døgnbasis til børn, unge og familie.

Vi er opdelt i to teams (læs mere om dem i spalten til højre):

Åhuset:

Døgnafdeling med otte-ti pladser

Målgruppe: Børn i alderen 0-18 år, der ikke kan bo sammen med den biologiske familie eller plejefamilie.
Formål: At børnene bliver gode til at mestre et hverdagsliv.

 

Familie- og ungehuset:

Ambulante indsatser til børn, unge og familier

Målgruppe: Børn, unge og familie, som har udfordringer med at klare en hverdag.
Formål: At borgerne bliver hjulpet, støttet, guidet, rådgivet eller behandlet, så de opnår mestringsstrategier til at klare forandringer i deres liv eller til at kompensere for det, der forhindrer dem i at klare hverdagslivet.


Formålet med vores arbejde er:

• At give børn, unge og familier forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen

• At give børn, unge og familier mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder, der kan øge deres muligheder for at tage del i samfundet

• At styrke forholdet til andre mennesker, såvel familie som andet netværk, og om nødvendigt medvirke til at genetablere brudte kontakter samt yde støtte til at skabe nye.

Det betyder:

• At vi tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ressourcer og behov

• At vi i den pædagogiske praksis søger at normalisere barnet, den unges eller familiens tilværelse mest muligt ved at samarbejde med og bruge netværk, øvrig familie og lokalområdets tilbud

• At vi i et tværfagligt samarbejde udvikler relevante indsatser, som er i overensstemmelse med samfundsudviklingen, anerkendte metoder og målgruppernes behov.

 

 

Senest opdateret

11.02.2021
dole