You are here

Dagplejepædagogens arbejdsfunktioner

Alle dagplejepædagoger har en pædagogisk uddannelse.

Dagplejepædagogens arbejdsfunktoner er meget alsidige, men den primære funktion er tilsynet hos den enkelte dagplejer. Alle dagplejere får mellem 6 og 8 tilsyn pr. år, der skal være minimum et uanmeldt tilsyn pr. år.

Dagplejepædagogens arbejdsfunktioner er følgende:

 • Tilsyn, rådgivning og vejledning af dagplejere. Tilsynet foregår primært i hjemmet i henhold til retningslinjer for tilsyn.

 • Sikre at dagplejeren arbejder efter de vedtagne retningslinjer.

 • Bistå dagplejere i samarbejdet mellem forældre og kolleger.

 • Indgå i problemløsninger, herunder afholdelse af samtaler mellem forældre, dagplejere og dagplejekontoret.

 • Lejlighedsvis deltagelse i legestuer/samlingssteder.

 • Morgenvagt, hvor der modtages sygemeldinger og gæsteplaceres børn.

 • Afvikle Medarbejderudviklingssamtaler med dagplejerne.

 • Deltage aktivt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

 • Medvirke ved implementering af læreplaner.

 • Medvirke ved implementering af børnemiljø vurdering (BMV).

 • Medvirke ved ansættelse af dagplejere.

  Mødevirksomhed:

 • Afvikling af informationsmøde med forældre før dagplejebarns opstart.

 • Afvikling af minimum tre aftenmøder, med pædagogisk indhold for dagplejerne i hver gruppe.

 • Deltage i personalemøde i eget område 1x ugentlig.

 • Deltage i personalemøde for alle pædagoger og ledere 1x måneden.

 • Deltage i tværfaglige møder.

 • Deltage i møder i forvaltningen.

Senest opdateret

27.01.2015
mekl