15.09.2021: Debatoplæg - Solcelleanlæg ved Voldby

Favrskov Kommune foretager hermed en fordebat som supplement til en tidligere debat, der blev gennemført i foråret 2020.

Denne fordebat sker for baggrund af et revideret og mere detaljeret projekt for et solcelleanlæg ved Voldby.

I projektet for et solcelleanlæg ved Voldby er der foretaget mindre ændring på afgrænsningen af området. Samtidigt er der ændret på forslag til beplantning omkring anlægget.

Af øvrige tiltag som er søgt at fremme, kan nævnes dyrenes mulighed for at krydse gennem området og fremme af de rekreative interesser og offentlig adgang til området.

Projektområdet udgør et areal på ca. 53 hektar, hvor der er et ønske om at etablere solcellepaneler på parallelle og lige rækker suppleret med 100 små transformere fordelt i projektområdet. Adgangsvejen til området sker via den eksisterende adgangsvej til vindmøllerne.

Formålet med debatfasen er, at borgere og interessenter kan komme med spørgsmål samt idéer og forslag til forhold, som kommunen bør behandle i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurderinger af planerne og projektforslaget. Den offentlige debat foretages i henhold til planlovens § 23 c og i henhold til miljøvurderingslovens §§ 32 og 35.

Debatperioden er fra 15. september til 13. oktober

Læs mere om projektet her: Debatoplæg fra Favrskov Kommune

Ny ansøgning - Solcelleanlæg ved Voldby

Høringssvar sendes til plan@favrskov.dk eller via brevpost til adressen: 

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att: Hanne Krogsgaard

Spørgsmål kan rettes til Hanne Krogsgaard på tlf. 89 64 51 20, på mail til plan@favrskov.dk eller via brevpost til adressen: 

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att: Hanne Krogsgaard

Vigtig information om databeskyttelse

Alle indsendte høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Har du behov for at få det vedhæftede materiale gjort tilgængeligt, kan du kontakte mosc@favrskov.dk.

Høring
15.
sep.
2021
13.
okt.
2021
8450 Hammel
Planer

Alle indsendte høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.