Afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28 om tilladelse til afledning af spildevand

Afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28 om tilladelse til afledning af spildevand fra eksisterende indendørs vaskeplads og overfladevand fra eksisterende udendørs og uoverdækket vaskeplads hos Favrskov Bilpleje ApS, Over Hadstenvej 26, 8370 Hadsten til Favrskov Spildevand A/S’ spildevandsledning.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af spildevand fra en eksisterende indendørs vaskeplads og overfladevand fra en eksisterende udendørs og uoverdækket vaskeplads hos Favrskov Bilpleje ApS til Favrskov Spildevand A/S’ spildevandsledning.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
05.
okt.
2023
02.
nov.
2023
8370 Hadsten
Virksomheder