Afgørelse efter Miljøvurderingsloven og høring efter Vandløbsloven vedrørende erstatning af overkørsel over Drostrup bæk

Afgørelse om, at etablering en ny overkørsel og sløjfning af gammel overkørsel samt etablering af elledning mellem mat. nr. 2a, Drostrup Gde., Rud og 2b, Drostrup Gde., Rud, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingsloven samt høring efter Vandløbslovens § 47.

Afgørelse om, at etablering en ny overkørsel og sløjfning af gammel overkørsel samt etablering af elledning mellem mat. nr. 2a, Drostrup Gde., Rud og 2b, Drostrup Gde., Rud, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingsloven samt høring vedrørende tilladelse efter Vandløbslovens § 47.

Afgørelsen efter Miljøvurderingsloven kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EXJ-evTKmk5Csn9T8U2v1jkBJ60hD2jb62ZcOcuUN6BK3w?e=xCQT5a

Udkastet til tilladelsen efter Vandløbsloven kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/ET5_DMnlWTlGk6x49HiwaTQB502QCIy4WfbYg_Z83m09Qg?e=G5PfIp

Klagefristen for afgørelsen efter Miljøvurderingsloven er 4 uger og udløber 5. januar 2024.

Høringsfristen for udkastet til tilladelsen efter Vandløbsloven er 4 uger og udløber 5. januar 2024.

Eventuelle bemærkninger til udkastet til tilladelsen efter Vandløbsloven kan sendes til [email protected]

 

Afgørelse
08.
dec.
2023
05.
jan.
2024
8370 Hadsten
Natur og vandløb