Afgørelse efter Miljøvurderingsloven om etablering af sandfang i Søndre Vinge Bæk

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter § 15.

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter § 15.

Klagefristen er 30 dage og udløber 18. januar 2022.

Du kan læse hele afgørelsen her (pdf)

Afgørelse
20.
dec.
2021
18.
jan.
2022
8860 Ulstrup
Natur og vandløb