Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af fjernvarmeledninger til forsyning af boligområdet Solsortevej, Lærkevej og Teglparken i Ulstrup

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Gudenådalens Energiselskab (GUES) ønsker at udvide deres forsyningsområde til også at omfatte eksisterende boligområder i Ulstrup, afgrænset til vejene Solsortevej, Lærkevej og Teglparken. Der skal i den forbindelse anlægges nyt ledningsnet til fjernvarmeforsyning af disse nye forbrugere. Udover de nævnte veje, medtages Lærkevej 6 og Sophielundsvej 1a og 1b også i projektet, dog under forudsætning af, at disse forbrugere tilsluttes samtidigt.

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Læs afgørelsen her

Læs ansøgningen her

Afgørelse
16.
nov.
2021
14.
dec.
2021
8860 Ulstrup
Virksomheder