Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af HOG Street Park, Svinget 6A, 8382 Hinnerup

Favrskov Kommune har på baggrund af miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommune, Virksomheder og Grundvand, har den 4. august 2021 modtaget en ansøgning om miljøvurdering, med henblik på at screene, om etablering af HOG Street Park er omfattet af krav om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens1 § 21.

Favrskov Kommune har på baggrund af miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Afgørelse
09.
dec.
2021
06.
jan.
2022
8382 Hinnerup
Virksomheder