Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af padelbane på Toftegårdsvej 8, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har på baggrund af miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommune, Virksomheder og Grundvand, har den 2. juni 2021 modtaget en ansøgning om miljøvurdering, med henblik på at screene, om etablering af en udendørs padelbane er omfattet af krav om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens § 21.

Favrskov Kommune har på baggrund af miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
15.
feb.
2022
15.
mar.
2022
8370 Hadsten
Virksomheder