Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af blokvarmecentral på matr.nr. 12cm, Søften by, Søften

Favrskov Kommune har på baggrund af miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommunes screeningsafgørelse er baseret på ansøgers oplysninger og er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i miljøvurderingslovens bilag 6. Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt begrundes med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
29.
sep.
2022
27.
okt.
2022
8382 Hinnerup
Virksomheder