Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af biomassekedel ved Thorsø Fjernvarme, Thorsølundvej 6, 8881 Thorsø.

Favrskov Kommune har på baggrund af miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommunes screeningsafgørelse er baseret på ansøgers oplysninger og er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i miljøvurderingslovens bilag 6. Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt begrundes med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hverken støjmæssigt, landskabeligt, kulturhistorisk og eller naturmæssigt.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
04.
aug.
2022
01.
sep.
2022
8881 Thorsø
Virksomheder