Afgørelse efter vandløbsloven til vandløbsprojekt i Hadsten Lilleå

Hadsten Lystfiskeriforening ønsker at udføre et vandløbsreguleringsprojekt i Hadsten Lilleå nedstrøms Hovbækkens udløb ved Kollerup Enge.

Hadsten Lystfiskeriforening ønsker at udføre et vandløbsreguleringsprojekt i Hadsten Lilleå nedstrøms Hovbækkens udløb ved Kollerup Enge.

Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter.

Favrskov Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven til udførelse af projektet.

En eventuel klage over projektet skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 25. maj kl. 23.59

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Hele afgørelsen kan læses her

Afgørelse
27.
apr.
2022
25.
maj.
2022
8370 Hadsten
Natur og vandløb