Afgørelse om etablering af et minivådområde på mat. Nr. 3a, Norring By, Foldby

Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens § 15.

Afgørelse om at etablering af et minivådområde på mat. Nr. 3a, Norring By, Foldby, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens § 15.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
26.
okt.
2021
22.
nov.
2021
8382 Hinnerup
Natur og vandløb