Afgørelse om ikke-godkendelsespligt på husdyrbrug Ginnerupvej 65, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning på gyllebeholder

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at etablering af teltoverdækning på den eksisterende gyllebeholder kan foretages uden at det medfører en negativ påvirkning på miljøet.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
04.
jan.
2024
01.
feb.
2024
8370 Hadsten
Landbrug