Afgørelse om ikke-godkendelsespligt på svinebrug Hallendrupvej 1, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning på gyllebeholdere.

Favrskov Kommune har vurderet, at etablering af overdækning af eksisterende gyllebeholdere ikke kræver forudgående miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven. Teltoverdækningen af de tre gyllebeholdere kan derfor udføres uden forudgående miljøgodkendelse.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
20.
apr.
2023
18.
maj.
2023
8370 Hadsten
Landbrug