Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til opførsel af gyllebeholder på Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at den anmeldte etablering af en gyllebeholder kan udføres, uden at det kræver tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrbruglovensi §§ 16 a eller 16 b.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at den anmeldte etablering af en gyllebeholder kan udføres, uden at det kræver tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrbruglovensi §§ 16 a eller 16 b.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Afgørelse
22.
dec.
2021
19.
jan.
2022
8370 Hadsten
Landbrug