Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af maskinhus

Sporup Kirkevej 85, 8472 Sporup

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at den anmeldte etablering af en kornsilo ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens  §§ 16 a eller 16 b.

Afgørelsen er truffet efter § 20, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der må etableres et maskinhus med et areal på 654 m2 og en højde på 8,5 meter på Sporup Kirkevej 85.

Se afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af maskinhus på Sporup Kirkevej 85, 8472 Sporup

Afgørelse
24.
mar.
2021
21.
apr.
2021
8472 Sporup
Landbrug