Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse at to kornsiloer på Stenhøjvej 3, 8450 Hammel

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at den anmeldte etablering af to kornsiloer kan udføres, uden at det kræver tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrbruglovensi §§ 16 a eller 16 b.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at den anmeldte etablering af to kornsiloer kan udføres, uden at det kræver tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrbruglovensi §§ 16 a eller 16 b.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
18.
feb.
2022
18.
mar.
2022
8450 Hammel
Landbrug