Afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2021-2028 for Favrskov Kommune vedr. opland HIN50 og HIN56 til byudvikling i Hinnerup nord

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2021-2028 ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillæg kan påklages til og med den 2. november 2023 i henhold til klagevejledning i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Ovenstående afgørelse omhandler forslag til tillæg 3 til Spildevandsplan 2021-2028. Dette forslag kan ses via nedenstående link.

I offentlig høring - Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2021-28 for Hinnerup Nord

Afgørelse
05.
okt.
2023
02.
nov.
2023
8382 Hinnerup
Spildevand