Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af fjernvarmeforsyning af LP 408, Offentlige formål og boliger i Hadsten

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommune har i maj 2023 modtaget en ansøgning om miljøvurdering, med henblik på at screene, om etableringen af fjernvarmeforsyning af lokalplanområde nr. 408, Offentlige formål og boliger i Hadsten, er omfattet af krav om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens1 § 21.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3.b Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand, samt pkt. 10.b Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Læs hele afgørelsen her

Bilag 1

Bilag 2

Afgørelse
30.
jun.
2023
28.
jul.
2023
8370 Hadsten
Virksomheder