Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af fjernvarmeforsyning til de sidste naturgasforsynede boligområder i Thorsø

Favrskov Kommune har på baggrund af miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Favrskov Kommunes screeningsafgørelse er baseret på ansøgers oplysninger og er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i miljøvurderingslovens bilag 6. Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt begrundes med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hverken støjmæssigt, landskabeligt, kulturhistorisk eller naturmæssigt.

Læs hele afgørelsen her

Bilag 1. Ansøgning om screening

Bilag 2. Ansøgningsskema med ansøgers oplysninger og myndighedsvurdering

Afgørelse
18.
dec.
2023
15.
jan.
2024
8881 Thorsø
Virksomheder